MENDÍKOVA KOLOBEŽKA

Dátum: 22.06.2018


kolobežkový duatlon žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ na cykloceste Brezová pod Bradlom – Košariská
* beh: Baranecká skala (štart) – Hrádza * kolobežky: Hrádza – U Štefov – Hrádza (cieľ)

Na Košariská sa jedného času pošta doručovala naozaj kurióznym spôsobom. U pána farára Štefánika slúžil na fare mendík, chlapec z chudobnej rodiny. Zvonil na veži, na pohreboch nosil kríž pred rakvou. Jeho hlavnou povinnosťou bolo každé ráno chodiť na Brezovú pre poštu. Samozrejme, pešo. Spočiatku to šlo, ale chlapec ako chlapec – niečo nové, nevídané videl v mestečku… Zabudol sa občas. A to sa pánu farárovi znevidelo, že neskoro chodí. Dali urobiť miestnemu stolárovi pre malého “listára” drevenú kolobežku. Či to bolo účinnejšie a hlavne rýchlejšie, neviem, ale chlapec svojím príchodom na rínok Brezovanov neraz k smiechu priviedol. Darmo, poštára na kolesách Brezová dovtedy nevidela.
(zo spomienok brezovského poštára, vojaka rakúsko-uhorskej armády a francúzskeho legionára Jána Valáška, nar. 1897)

Kategória 1.- 2. ročník ZŠ
1. miesto: Matej Medveď
2. miesto: Aneta Zmeková
3. miesto: Miriam Hanicová

Kategória 3.- 4. ročník ZŠ
1. miesto: Jakub Talába
2. miesto: Branislav Urban Benko
3. miesto: Sára Ušáková

Víťazom blahoželáme!

__________________________________________________________________________________________

KOPANIČIARSKE HORORY

Dátum: 08.06.2018


SESTRA VRAHYŇA / O ZBOJNÍKOVI HRAJNOHOVI
1. a 2. časť inscenovaných povestí z myjavských kopaníc z piesní Z. Osuskej (1907) a A. Milčíkovej (1906) z archívu Rosenky, Z. Plačkovej (1909), A. Gabrižovej (1924), A. Kostelnej (1894) a manželov K. Zubákovej (1898) a Š. Zubáka (1899) z Brezovej zo zbierky O. Kovačičovej – Húskovej „Piesne z Brezovej“ a Slovenských spevov II. B. Bullu z rokov 1893-94
16:30 pre rodičov a rodinných príslušníkov
17:30 pre verejnosť
Národný dom Štefánikov KOŠARISKÁ

 

__________________________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Dátum: 07.06.2018


Žiaci a učitelia zo ZŠ M. R. Štefánika v Budimíre pri Košiciach, ktorých podbradlianskym krajom sprevádzal Mgr. Peter Uhlík, boli prvým veľkým obecenstvom na generálke pripravovaného divadelného predstavenia 1. a 2. časti “Kopaničiarskych hororov” a nahliadli tak do života málotriednej školy v Košariskách.

__________________________________________________________________________________________

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

Dátum: 01.06.2018


Teoretický a praktický výcvik pre žiakov ZŠ M. R. Štefánika zabezpečili pracovníci DDI Čerenec – Vrbové

__________________________________________________________________________________________

BESEDY O KNIHE

Dátum: 30.05.2018


pre žiakov 1.- 2. ročníka a 3.- 4. ročníka pripravili pracovníci Vydavateľstva SLOVART Bratislava – Michaela Jůrová a Zuzana Dlhošová a Marek Beňo, ktorí priniesli so sebou množstvo prekrásnych kníh a publikácii. Svojím milým a zároveń profesionálnym prístupom podnietili čitateľský hlad najmladšej generácie. Ich prítomnosť na skúške pripravovaných inscenovanej povesti “Sestra vrahyna” bola len skromným našim poďakovaním za ich úsilie a dôveru. Ďakujeme!

__________________________________________________________________________________________

ORAVSKÁ LESNÁ, VYCHYLOVKA

Dátum: 07.05.2018


Školský výlet
►BUS: Brezová, SAD (6:00) – Košariská, ZŠ (6:10) – Priepasné (6:20) – Žilina – Nová Bystrica – Oravská Lesná
►PREHLIADKA: Stanica Tanečník – expozícia (10:30)
►ORAVSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA: Tanečník – Beskyd (11:00)
►PEŠO: Beskyd – úvraťová trať – Chmúra – Skanzen, 6 km (11:30)
►KYSUCKÁ LESNÁ ŽELEZNICA: Skanzen – Chmúra – 1. úvrať (14:00)
►PEŠO: Prehliadka skanzenu (15:00)
►BUS: Vychylovka – Nová Bystrica – Žilina – Priepasné, OcÚ – Košariská, ZŠ – Brezová, SAD

__________________________________________________________________________________________

PO HISTORICKEJ CESTE NA BRADLO

Dátum: 03.05.2018


Tradícia vynesenia ohňa po ceste, ktorou viezli v roku 1919 pozostatky generála M. R. Štefánika a troch talianskych letcov od rodného domu na vrchol Bradla. Ideu tohto zvyku osnoval tvorca mohyly architekt D. Jurkovič. Tradíciu udržujú žiaci ZŠ Košariská s rodičmi už niekoľko rokov.
►17:15 Múzeum MRŠ – zraz vybraných žiakov, ktorí ako prví nesú fakle a ako poslední ich odovzdajú na  Bradle
►17:45 Múzeum MRŠ – zraz ostatných žiakov a účastníkov sprievodu (pri nesení fakiel sa budú striedať ostatní žiaci)
►18:15 Pochod po historickej ceste na Bradlo
►19:30 Zapálenie vatier na Bradle
Zostup z Bradla spoločne alebo samostatne pešo do Brezovej, Košarísk, Priepasného (príp. autobusom)
Podujatia sa môže zúčastniť žiak so sprievodom dospelej osoby, ktorá zodpovedá za jeho bezpečnosť, výstroj: turistická obuv pršiplášť, baterka. V prípade krajne nepriaznivého počasia zvážte účasť podľa svojho rozhodnutia – fakle by vyniesli rodičia a dospelí turisti. Účasť na podujatí je dobrovoľná.

__________________________________________________________________________________________

PLAVECKÝ MIKULAŠ, PODHRADIE

Dátum: 30.04.2018


Vlastivedná exkurzia
►BUS: (7:30) Košariská, ZŠ – Brezová, SAD (7:40) – Plav. Mikuláš
►PEŠO: Plavecký Mikuláš – jaskyňa Dzeravá skala – Palffyho poľovnícky zámoček Monrepos – Kršlenica – P. Mikuláš (7,3 km)
►BUS: Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie
►PEŠO: Plavecké Podhradie – Plavecký hrad – Plavecké Podhradie (4 km – pre tých, čo ešte budú vládať)
►BUS: Plavecké Podhradie – Brezová, SAD – Košariská, ZŠ (cca 15.00-17:00, volajte 0904 279 791)
Pokyny: turistická výstroj, suchá strava, tekutiny 1,5 l v netečúcej fľaši,s pršiplášťom. Dopravu hradí RZ.

__________________________________________________________________________________________

NÁUČNÝ CHODNÍK – PRAŠNÍK

Dátum: 27.04.2018


TUK – Turistický krúžok Ondreja Senku
►BUS: (11:58) Košariská – Prašník, Lajdovci (12:09)
►PEŠO: U Lajdov – rumovisko kaštieľa rodiny Wattenwyl – barónov hrob – jaskyňa Veľká Pec – jaskyňa malá Pec – Dúbrava
►BUS: (16:54) Prašník, Dúbrava – Košariská (17:06)

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA / exkurzia Čierny Balog

Dátum: 20.10.2017


BYSTRIANSKA JASKYŇA, LESNÁ ŽELEZICA, LESNÍCKY SKANZEN ČIERNY BALOG

BUS: Brezová SAD (6:00) – Priepasné (6:05) – Košariská (6:10) – Prašník (6:15) – Bystrá (10:30)
PEŠO: Bystrianska jaskyňa (11:00)
BUS: Bystrá (12:00) – Čierny Balog
VLAK : Čiernohronská lesná železnica (12:30) Č.Balog – Dobroč – Č. Balog – Vydrovo
*sprievod: riaditeľ ČHZ a rušňovodič v jednej roli – Ing. Aleš Bílek
PEŠO: Lesnícky skanzen (13:40)
*sprievod: lesní inžinieri: Ing. Michal Kofyra (vedúci skanzenu Čierny Balog), Zdenko Žídek (z Košarísk), Ondrej Pagáč (z Brezovej)
BUS: Vydrovo – Prašník – Košariská – Priepasné – Brezová SAD

Slnečný októbrový deň babieho leta pridal výnimočnú atmosféru, živé farby jesene. Pocit, že nielen deti, ale aj naši sprievodcovia v jaskyni, na štreke i v skanzene si tieto chvíle bez obvyklého sezónneho zhonu a tlačenice tak trocha užívali vo vzájomnej sympatií. Vydrovskou dolinou sa niesla pocta detí v piesni pri “pomníku” slovenských lesníkoch v posledných podvečerných lúčoch slnka v skanzene naplniac tak úžitkom jeden školský deň.
Ďakujeme za priazeň našim milým sprievodcom z Čierneho Balogu, za krásne materiály o lesníckom skanzene i unikátnu knihu o historií a znovukriesení Čiernohronskej lesnej železnice. Rovnako aj našim lesníkom a poľovníkom z Brezovských Karpát. Pre nás – mimoriadna pocta, nezabudnuteľný zážitok.

__________________________________________________________________________________________