EXKURZIA NA FARME V PRIETRŽI

Dátum: 29.10.2019


ekologického chovu dobytka a domácich zvierat regionálneho výrobcu potravín ANGUS FARMA v Prietrži, Dolných pasekách (aktivita “Zdravé kopanice II.” v rámci projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019)

__________________________________________________________________________________________

PAMÄTNÁ IZBA SNP, U REHUŠOV

Dátum: 29.10.2019


návšteva expozície Pamätnej izby Slovenského národného povstania (1944) v rámci projektu “Živá vlastiveda”

__________________________________________________________________________________________

EXKURZIA V SADE, MYJAVA

Dátum: 25.10.2019


ekologicky pestovaného ovocia regionálneho pestovateľa  OVOSAD Myjava spojená s ochutnávka ovocných štiav a marmelád (aktivita “Zdravé kopanice II.” v rámci projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019)

__________________________________________________________________________________________

MÚZEUM SNR, MYJAVA

Dátum: 25.10.2019
0:00


návšteva expozície Múzea Slovenských národných rád a Povstania slovenských dobrovoľníkov (1848) v Myjave v rámci projektu “Živá vlastiveda”

__________________________________________________________________________________________

ZDRAVÝ AKO SVETLONOS

Dátum: 15.10.2019


Kuchárske dielne na tému „Moja zdravá desiata, môj zdravý olovrant“ pre žiakov s vedúcou kuchyne Luciou Havrlentovou / Stretnutie žiakov, rodičov a priateľov školy na školskom dvore, vyrezávanie svetlonosov z tekvíc / Ochutnávka žiakmi pripravených špecialít, šípkového čaju a pečených gaštanov zo školského dvora / Rozsvietenie a rozmiestnenie svetlonosov na školskom dvore / Projekcia venovaná zdravej kuchyni, zrkadlo aktivít školy v uplynulom a tomto školskom roku.

__________________________________________________________________________________________

ĽUBIETOVÁ – KALIŠTE (Živá vlastiveda)

Dátum: 04.10.2019


Vlastivedno-poznávací výlet s turistikou

  • Náučný banícky chodník a haldy meďonosných rúd v Ľubietovej
  • Národná kultúrna pamiatka – fašistami vypálená obec Kalište

__________________________________________________________________________________________

ROZLÚČKA S DOC. ING. ARCH. VILIAMOM JÁNOM GRUSKOM

Dátum: 29.09.2019


(24.9.1936 – 23.9.2019),
osobnosťou slovenskej kultúry, scénografom, pedagógom, etnografom, dramaturgom, scenáristom a režisérom, pútnikom kultúrou a históriou slovenského národa, ktorý určujúco inicioval, inšpiroval a ovplyvnil tvorbu folklórnych súborov, folklórnych skupín, ideu a dramaturgiu desiatok programov, projektov a festivalov a ich scén, tvorbu množstva filmových a televíznych diel a mysle množstva ľudí.

So smútkom a piesňou Samka Dudíka sme sa lúčili v historickej budove SND v Bratislave za celý podbradliansky kraj s priateľom najbližším, priaznivcom a tútorom mnohých kultúrnych aktivít málotriednej školy, kopaničiarskej muziky, združenia Rosenka i divadelného Babského spolku v Košariskách i Folklórneho súboru Brezová.
Nešetril dobrotou, láskou a úctou k prostému človeku, piesni, kultúre, horám,  pracovitosťou do úmoru, vždy s pohotovým nápadom a riešením  ako a čo poctivo zmajstrovať, vyriešiť… a rozdať k úžitku iným. Ak šlo o pravdu – i nekompromisnosťou, jasným postojom k nevedomosti, povrchnosti, k zľahčovaniu a lajdáctvu. Vždy na rovinu. Na rozdiel od mnohých, tvrdosť a priamosť v slove pečatil príkladom, stovkami jedinečných kultúrnych skutkov, živými netradičnými podujatiami, scénickými i architektonickými  výtvarnými dielami, ktorých pôsobenie na spoločnosť si azda  ani dnes ešte nevieme dostatočne uvedomiť. Vedel, že tradičnú ľudovú kultúru na vidieku, jej zdroj a ďalší život nezachránia inštitúcie ani importovaná kultúra. Do posledku v pravidelných impulzoch oživoval a učil oživovať prostredníctvom desiatok svojich priateľov a žiakov záujem po najodľahlejších kútoch Slovenska. Nabodol, nainfikoval…, a ono to zasa zopár rôčkov šlo.

Vďaka, ujo Vilo… Ťažko si budeme zvykať, že sa už neobjavíte ovešaný taškami, vytvarníckymi doskami, či tubusom s najnovšími nápadmi na zastávke autobusu „U Plačkov“, že z Vášho telefónneho čísla sa už neozve Váš hlas, povzbudenie, rada, podnet, inšpirácia… Rozdali ste toľko, koľko len šlo.
V našich mysliach zostanete ako tá malá bránka na škole v Košariskách, čo ste onoho času letmo naski
covali na kus papiera.
Veríme, že ju budeme ešte často otvárať.

 

__________________________________________________________________________________________

DARY JESENE

Dátum: 26.09.2019


Príprava zdravých ovocných špecialít v priestore školského prístrešku
(aktivita “Zdravé kopanice II.” v rámci projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019)

__________________________________________________________________________________________

DVOLY – ODHALENIE PAMÄTNÍKA SNP

Dátum: 06.09.2019


Turistická výchadzka spojená s účasťou na odhalení rekonštruovaného pamätníka SNP v Dvoloch na mieste menovania Miloša Uhra za veliteľa partizánskeho oddielu Hurban. Pamätník je vybudovaný z iniciatívy a zdrojov občianskeho združenia  Osobnosti Pod Bradlom za príspevku Mesta Brezová pod Bradlom a podnikateľských subjektov regiónu. Žiaci mali vzácnu príležitosť vypočuť si príhovor  a spomienky posledného žijúceho člena Reptovej partizánskej skupiny 93-ročného Jána Krutého.

__________________________________________________________________________________________

ŠPANIA DOLINA – HARMANEC

Dátum: 26.06.2019


Vlastivedno poznávací výlet:

  • Vodný žľab na splav dreva v Harmanci – Rakytove
  • Múzeum medi Špania dolina
  • Turistika: Špania dolina – zaniknutá banícka dedina Piesky – Staré Hory

Ďakujeme za výnimočný a pútavý výklad sprievodcovi múzea, členovi baníckeho bratstva Herrengrund pánovi Wilhelmovi von Fuhrherr Marksfeld.

__________________________________________________________________________________________