PO KORONE I. (Oplentova diera)

Dátum: 23.06.2020


2 a pol mesiaca domácej izolácie spôsobenej pandémiou Covid19, zatvorenia škôl, vyučovania cez internet a 1 mesiaci vyučovania s rannou dezinfekciou a meraním teploty si akosi viac vážime všetko krásne i obyčajné okolo nás.
Aj les, aj kvety… aj výšľap do tajomnej Oplentovej diery.

__________________________________________________________________________________________

ZO STOLA KOPANÍC

Dátum: 09.12.2019


Príprava a pečenie domáceho chleba a pečiva s vedúcou kuchyne Luciou Havrlentovou a ochutnávka domácich syrov od regionálneho výrobcu.

__________________________________________________________________________________________

MÚZEUM M. R. ŠTEFÁNIKA, KOŠARISKÁ

Dátum: 08.11.2019


návšteva expozície Múzea Milana Rastislava Štefánika (1880 -1919)  v Košariskách a absolvovane interaktívnej vzdelávacej hodiny “Štefánikove kufre” pod vedením pracovníkov múzea  v rámci projektu “Živá vlastiveda”

__________________________________________________________________________________________

EXKURZIA NA FARME V PRIETRŽI

Dátum: 29.10.2019


ekologického chovu dobytka a domácich zvierat regionálneho výrobcu potravín ANGUS FARMA v Prietrži, Dolných pasekách (aktivita “Zdravé kopanice II.” v rámci projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019)

__________________________________________________________________________________________

PAMÄTNÁ IZBA SNP, U REHUŠOV

Dátum: 29.10.2019


návšteva expozície Pamätnej izby Slovenského národného povstania (1944) v rámci projektu “Živá vlastiveda”

__________________________________________________________________________________________

EXKURZIA V SADE, MYJAVA

Dátum: 25.10.2019


ekologicky pestovaného ovocia regionálneho pestovateľa  OVOSAD Myjava spojená s ochutnávka ovocných štiav a marmelád (aktivita “Zdravé kopanice II.” v rámci projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019)

__________________________________________________________________________________________

MÚZEUM SNR, MYJAVA

Dátum: 25.10.2019
0:00


návšteva expozície Múzea Slovenských národných rád a Povstania slovenských dobrovoľníkov (1848) v Myjave v rámci projektu “Živá vlastiveda”

__________________________________________________________________________________________

ZDRAVÝ AKO SVETLONOS

Dátum: 15.10.2019


Kuchárske dielne na tému „Moja zdravá desiata, môj zdravý olovrant“ pre žiakov s vedúcou kuchyne Luciou Havrlentovou / Stretnutie žiakov, rodičov a priateľov školy na školskom dvore, vyrezávanie svetlonosov z tekvíc / Ochutnávka žiakmi pripravených špecialít, šípkového čaju a pečených gaštanov zo školského dvora / Rozsvietenie a rozmiestnenie svetlonosov na školskom dvore / Projekcia venovaná zdravej kuchyni, zrkadlo aktivít školy v uplynulom a tomto školskom roku.

__________________________________________________________________________________________

ĽUBIETOVÁ – KALIŠTE (Živá vlastiveda)

Dátum: 04.10.2019


Vlastivedno-poznávací výlet s turistikou

  • Náučný banícky chodník a haldy meďonosných rúd v Ľubietovej
  • Národná kultúrna pamiatka – fašistami vypálená obec Kalište

__________________________________________________________________________________________

ROZLÚČKA S DOC. ING. ARCH. VILIAMOM JÁNOM GRUSKOM

Dátum: 29.09.2019


(24.9.1936 – 23.9.2019),
osobnosťou slovenskej kultúry, scénografom, pedagógom, etnografom, dramaturgom, scenáristom a režisérom, pútnikom kultúrou a históriou slovenského národa, ktorý určujúco inicioval, inšpiroval a ovplyvnil tvorbu folklórnych súborov, folklórnych skupín, ideu a dramaturgiu desiatok programov, projektov a festivalov a ich scén, tvorbu množstva filmových a televíznych diel a mysle množstva ľudí.

So smútkom a piesňou Samka Dudíka sme sa lúčili v historickej budove SND v Bratislave za celý podbradliansky kraj s priateľom najbližším, priaznivcom a tútorom mnohých kultúrnych aktivít málotriednej školy, kopaničiarskej muziky, združenia Rosenka i divadelného Babského spolku v Košariskách i Folklórneho súboru Brezová.
Nešetril dobrotou, láskou a úctou k prostému človeku, piesni, kultúre, horám,  pracovitosťou do úmoru, vždy s pohotovým nápadom a riešením  ako a čo poctivo zmajstrovať, vyriešiť… a rozdať k úžitku iným. Ak šlo o pravdu – i nekompromisnosťou, jasným postojom k nevedomosti, povrchnosti, k zľahčovaniu a lajdáctvu. Vždy na rovinu. Na rozdiel od mnohých, tvrdosť a priamosť v slove pečatil príkladom, stovkami jedinečných kultúrnych skutkov, živými netradičnými podujatiami, scénickými i architektonickými  výtvarnými dielami, ktorých pôsobenie na spoločnosť si azda  ani dnes ešte nevieme dostatočne uvedomiť. Vedel, že tradičnú ľudovú kultúru na vidieku, jej zdroj a ďalší život nezachránia inštitúcie ani importovaná kultúra. Do posledku v pravidelných impulzoch oživoval a učil oživovať prostredníctvom desiatok svojich priateľov a žiakov záujem po najodľahlejších kútoch Slovenska. Nabodol, nainfikoval…, a ono to zasa zopár rôčkov šlo.

Vďaka, ujo Vilo… Ťažko si budeme zvykať, že sa už neobjavíte ovešaný taškami, vytvarníckymi doskami, či tubusom s najnovšími nápadmi na zastávke autobusu „U Plačkov“, že z Vášho telefónneho čísla sa už neozve Váš hlas, povzbudenie, rada, podnet, inšpirácia… Rozdali ste toľko, koľko len šlo.
V našich mysliach zostanete ako tá malá bránka na škole v Košariskách, čo ste onoho času letmo naski
covali na kus papiera.
Veríme, že ju budeme ešte často otvárať.

 

__________________________________________________________________________________________