OTVORENIE ŠK. ROKU 2019/2020

Dátum: 02.09.2019


sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 8.30 h v budove Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách. V prvý deň si treba priniesť prezuvky, aktovky a písacie potreby. Žiakom budú rozdané učebnice, písanky a školské potreby.
Riadne vyučovanie podľa rozvrhu, činnosť školského klubu  a stravovanie v školskej jedálni MŠ budú zahájené v utorok 3. septembra 2019.


ÚVODNÁ SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA sa uskutoční v pondelok 9. 9. 2019 o 15.30 h.
Aby sme mohli spoločne vyriešiť všetky organizačné a administratívne záležitosti k začiatku školského roka je účasť aspoň jedného rodiča nutná.


ROZVRH HODÍN najdete TU

ŠKOLSKÉ POTREBY, ktoré si zabezpečuje každý žiak individuálne:
2. ročník
nožnice s tupým koncom
3. a 4. ročník
nožnice s tupým koncom, kružidlo
Ostatné potreby (1.- 4.ročník) :

 • pero (na báze atramentu alebo gelu Pilot, Tornádo… nie guličkovú prepisovačku)
 • školská taška, peračník, veľké a malé dosky na zošity
 • obaly na knihy a zošity podľa rozmeru (kúpiť až po rozdaní učebníc a zošitov, nie na všetko, len na tie, ktoré sa budú momentálne používať)
 • textilné vrecko TV (tepláková súprava, tenisky na von, tenisky do vnútra, biele tričko, trenírky, ponožky)
 • papuče celé (nie „šlapky“)
 • uterák s uškom, toaletný papier
 • škatuľka so šicími potrebami
 • väčšie textilné vrecko s výtvarníckymi potrebami (staré dospelácke tričko alebo košeľa proti zašpineniu, handrička na štetec, pohár PVC, malá paleta)

Po skúsenostiach z minulých rokov je potrebné podpísať každú vec menom vlastníka (vyšitie, textilný fix, etiketa, vyškriabaním)!
Zoznam ŠKOLSKÝCH POTRIEB uhradených rodičmi v predchádzajúcom školskom roku, ktoré na žiakov čakajú v škole: RZ_2019_SkolskePotrebyZakupene

__________________________________________________________________________________________

ŠPANIA DOLINA – HARMANEC

Dátum: 26.06.2019


Vlastivedno poznávací výlet:

 • Vodný žľab na splav dreva v Harmanci – Rakytove
 • Múzeum medi Špania dolina
 • Turistika: Špania dolina – zaniknutá banícka dedina Piesky – Staré Hory

Ďakujeme za výnimočný a pútavý výklad sprievodcovi múzea, členovi baníckeho bratstva Herrengrund pánovi Wilhelmovi von Fuhrherr Marksfeld.

__________________________________________________________________________________________

PARTIZÁNSKYM CHODNÍČKOM

Dátum: 14.06.2019


Branno-poznávacím pochodom dolinou Lopušná, v ktorej krátky čas v roku 1944 sídlil oddiel Jána Reptu  II. partizánskej brigády M. R. Štefánika, v ústí ktorej sa odohrali boje s nemeckými i domácimi fašistami, si žiaci a rodičia ZŠ a MŠ Košariská pripomenuli blížiace sa 75.výročie Slovenského národného povstania.

__________________________________________________________________________________________

KONÍČKY, KONE

Dátum: 31.05.2019


Jazdou na tátošoch, pomaľovanými tvárami prekvapenie prichystala pani učiteľka Fajnorová. Ku Dňu detí – spolu s priateľmi, milovníkmi a chovateľmi koní z Poriadia a Vrboviec.

__________________________________________________________________________________________

PO HISTORICKEJ CESTE NA BRADLO

Dátum: 04.05.2019


V sobotu – v deň pietnej spomienky 100. výročia tragickej smrti M.R. Štefánika – s dlhým sprievodom, na čele ktorého kráčali žiaci z Košarísk, spolu s rodičmi, priateľmi a nadšencami histórie z Moravy v legionárskych uniformách, s dobrým pocitom vyniesli po ceste poslednej rozlúčky na Bradlo fakle zapálené na dvore rodného domu Štefánikovho. Historická, arch. Dušanom Jurkovičom osnovaná tradícia zostala na mohyle na pokraji záujmu organizátorov. Oheň od detí prevzali v zákulisí horného nádvoria brezovskí hasiči a pre “legionárov” z Moravy sa dôstojné miesto nenašlo. Návrat cez Hrombabu sprevádzaný kanonádou a hukotom stíhačiek (kopec sa doslova triasol) vyvážil pokoj večera v kostole pod Plačkáckou úbočou s hudobno-slovným pásmom Štátnej opery Banská Bystrica v réžii Juraja Sarvaša.

__________________________________________________________________________________________

STAVÁME MY MÁJE

Dátum: 30.04.2019


Tradičné stavanie mája na Salaskej. Richtárom mládencov na rok 2019/2020 a víťazom v “klobúkovom” sa stal Matej Medveď

__________________________________________________________________________________________

POPOLUDNIE SLUŽOBNEJ KYNOLÓGIE

Dátum: 29.04.2019


Podujatie zabezpečili Colný  úrad  Trnava, Akadémia FS prostredníctvom RNDr. Jany Marečkovej za prispenia kynológov – manželov Hamerlíkovcov z Jablonice. Žiaci sa zoznámili prostredníctvom prednášy i ukážok s náročnou prácou a výcvikom služobných psov cvičených špeciálne na vyhľadávanie drog a pašovaného tovaru i na záchranu ľudských životov pri živelných katastrofách.

__________________________________________________________________________________________

Z DEDINSKEJ ŠKOLY

Dátum: 25.04.2019


Audiovizuálny program ZŠ M. R. Štefánika k Slávnostnému vydaniu striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote desať eur a pamätnú mincu v nominálnej hodnote dve eurá s tematikou Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia. Podujatie pripravilo NBS v spolupráci s Mincovňou Kremnica a Slovenským národným múzeom M. R. Štefánika v Košariskách. Podujatia sa okrem iných hostí zúčastnil aj veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonz a  guvernér NBS Jozef Makúch a autori zberateľskej mince Mária Poldaufová, akademický sochár Ivan Řehák a autor pamätnej mince Peter Valach.

__________________________________________________________________________________________

ROZHĽADŇA KLENOVÁ

Dátum: 29.03.2019


Turistická výchadzka v rámci didaktických hier

__________________________________________________________________________________________

LYŽIARSKA SEZÓNA 2018/2019

Dátum: 13.02.2019


Mimoriadne priaznivé snehové podmienky počas zimy umožnili počas telesnej výchovy, národopisného krúžku a ŠKD využiť lyžiarsku výstroj a boby naplno.

__________________________________________________________________________________________