SPOMIENKA NA UKONČENIE 1. SV. VOJNY

Dátum: 11.11.2020


11.11. o 11. hodine pripomenuli zvony veže košarišského kostola 102. výročie ukončenia „Velkej vojny 1918“.
Položením kvetov a zapálením sviečok si žiaci spolu s pani farárkou Zuzanou Durcovou, učiteľmi a ostatnými prítomnými uctili pamiatku padlých pri pomníku obetí 1. sv. vojny.

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA – Poľana

Dátum: 18.09.2020


PO STOPÁCH VYHASNUTEJ SOPKY
Jednodňová vlastivedná exkurzia

  • Prírodná rezervácia a hradisko Kaľamárka nad Detvou
  • Kaľamárka – Horský hotel Poľana – Vrch Detva – Melichova kopa – Skliarovo (cca 13 km)

__________________________________________________________________________________________

CYKLO1928 – Dobrá Voda

Dátum: 12.09.2020


Školská cyklotúra  Košariská – Brezová pod Bradlom – torzo lesnej železnice Antaličky –  jaskyňa Slopy – Dobrovodský hrad – Dobrá Voda a späť (31 km).

__________________________________________________________________________________________

ŠIŠKY Z KÝČERA

Dátum: 11.09.2020


Spoločnými silami – zber borových šišiek na zakurovanie a ich prevoz cez strminu Zelín za Úbočou
alebo “Ako sme kobylku s modlivkou na voze ťahali”.

__________________________________________________________________________________________

LETNÁ TELOCVIČŇA

Dátum: 30.06.2020


Kondičné ihrisko v priestoroch školského dvora.
Montáž previedla firma Playsystém Košice, terénne úpravy stavebná firma Rejduga, dopravou štrku traktorom a dlažobnými kockami vypomohla obec. Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli pri ručnej navážke 28 t dunajského riečneho štrku do priestoru dopadovej plochy. Zostáva dokončiť pokládku dlažobných kociek po obvode ihriska a terénne úpravy.
Financované z daru NBS a z rozpočtu školy. Predpoklad otvorenia: september 2020

__________________________________________________________________________________________

PO KORONE II. (Periská)

Dátum: 29.06.2020


Druhá prechádzka – Periskami, unikátnym lesníckym experimentom zalesňovania skalnatých holín na Slovensku.

 

__________________________________________________________________________________________

PO KORONE I. (Oplentova diera)

Dátum: 23.06.2020


2 a pol mesiaca domácej izolácie spôsobenej pandémiou Covid19, zatvorenia škôl, vyučovania cez internet a 1 mesiaci vyučovania s rannou dezinfekciou a meraním teploty si akosi viac vážime všetko krásne i obyčajné okolo nás.
Aj les, aj kvety… aj výšľap do tajomnej Oplentovej diery.

__________________________________________________________________________________________

ZO STOLA KOPANÍC

Dátum: 09.12.2019


Príprava a pečenie domáceho chleba a pečiva s vedúcou kuchyne Luciou Havrlentovou a ochutnávka domácich syrov od regionálneho výrobcu.

__________________________________________________________________________________________

MÚZEUM M. R. ŠTEFÁNIKA, KOŠARISKÁ

Dátum: 08.11.2019


návšteva expozície Múzea Milana Rastislava Štefánika (1880 -1919)  v Košariskách a absolvovane interaktívnej vzdelávacej hodiny “Štefánikove kufre” pod vedením pracovníkov múzea  v rámci projektu “Živá vlastiveda”

__________________________________________________________________________________________

EXKURZIA NA FARME V PRIETRŽI

Dátum: 29.10.2019


ekologického chovu dobytka a domácich zvierat regionálneho výrobcu potravín ANGUS FARMA v Prietrži, Dolných pasekách (aktivita “Zdravé kopanice II.” v rámci projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019)

__________________________________________________________________________________________