MAŠKARNÝ PLES

Dátum: 17.02.2023


s témou “Morský svet” v rámci ŠKD a výtvarnej výchovy pripravila Mgr. Zuzana Srogončíková

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené