Cudzí jazyk

Anglický jazyk

1.-2. ročník (záujmový krúžok)

  • Cudzí jazyk hravou formou
  • 2h / týždeň
  • skupina s malým počtom žiakov

3.-4. ročník (povinný predmet)

  • Family and Friends 2nd edition- učebnice, pracovné zošity a interktívne CD-ROM
  • 3h / týždeň
  • skupina s malým počtom žiakov

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené