Rodičovské združenie

SRRZ – RZ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE KOŠARISKÁ
Občianske združenie  – člen Slovenskej rady rodičovských združení

Adresa:
SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole
Základná škola M. R. Štefánika 81
906 15 Košariská

Registračné číslo v SRRZ: 1396
IČO: 17319617 / 712
číslo účtu: 4674989001/5600
Prima Banka Slovensko a.s., Brezová pod Bradlom
Stanovy SRRZ zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-3897-1 dňa 18.6.1991, v znení zmien zo dňa 12.1.1994. 23.2.1996, 27.1.1998, 26.5.1999, 3.4.2003, 22.6.2007, 7.1.2015.

RODIČOVSKÁ RADA
predseda RZ:  Viera Michalicová
tajomník RZ:   Peter Janeka
hospodár RZ: Elena Bumbálová

REVÍZNA KOMISIA
predseda revíznej komisie:  Marcela Vičíková
člen revíznej komisie:  Štefan Hamerlík
člen revíznej komisie:  Alena Koláriková

V šk. roku 2016/2017

  • ročný príspevok na RZ za 1 rodinu  členovia RZ odsúhlasili sumu 17,- €.
  • RZ má 28 členov (rodín)

Štatút Rodičovského združenia

© 1993-2018 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené