Rodičovské združenie

SRRZ – RZ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE KOŠARISKÁ
Občianske združenie  – člen Slovenskej rady rodičovských združení

Adresa:
SRRZ – RZ pri Základnej škole
Základná škola M. R. Štefánika 81
906 15 Košariská

Registračné číslo v SRRZ: 1396
IČO: 173196170712
IBAN: SK27 5600 0000 0046 7498 9001
Prima Banka Slovensko a.s., Brezová pod Bradlom

Stanovy SRRZ zaregistrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-3897-11 zo dňa 18.06.1991, v znení zmien zo dňa 12.01.1994, 23.02.1996, 27.01.1998, 26.05.1999, 03.04.2003, 22.6.2007,07.01. 2015, 13.01. 2016, 03.02.2017, 18. 02. 2019

RODIČOVSKÁ RADA
predseda RZ:  Ivana Mosná
tajomník RZ:   Ing. Peter Janeka
hospodár RZ: Mgr. Matúš Mládek

REVÍZNA KOMISIA
predseda revíznej komisie:  Ing. Juraj Kovár
člen revíznej komisie:  Ing. Eva Zekucia
člen revíznej komisie:  Katarína Jančeková

V šk. roku 2019/2020

  • ročný príspevok na RZ za 1 rodinu  členovia RZ odsúhlasili sumu 17,- €.
  • RZ má 25 členov (rodín)

Štatút Rodičovského združenia

© 1993-2023 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené