Rodičovské združenie

SRRZ – RZ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE KOŠARISKÁ
Občianske združenie – člen Slovenskej rady rodičovských združení

Adresa:
SRRZ – RZ pri Základnej škole
Základná škola M. R. Štefánika 81
906 15 Košariská

Registračné číslo v SRRZ: 1396
IČO: 173196170712
IBAN: SK27 5600 0000 0046 7498 9001
Prima Banka Slovensko a.s., Brezová pod Bradlom

Registrácia na MV SR VVS/1-900/90-3897-12
Dňa 18.6.1991 v znení svojich 12 platných dodatkov

RODIČOVSKÁ RADA
predseda RZ:  PharmDr. Jana Michaličková
tajomník RZ:   Ing. Lucia Havrlentová
hospodár RZ: Mgr. Matúš Mládek

REVÍZNA KOMISIA
predseda revíznej komisie:  Ing. Ján Ondrašovič
člen revíznej komisie:  Ing. Eva Zekucia
člen revíznej komisie:  Zuzana Urbanová

V šk. roku 2023/2024

  • ročný príspevok na RZ za 1 rodinu  členovia RZ odsúhlasili sumu 20,- €.
  • RZ má 21 členov (rodín)

Štatút Rodičovského združenia

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené