Jubilejná škola 1928

Škola by nemala „poskytovať poznatky“, ale viesť k poznávaniu. Mala by učiť, že poznávanie je dobrodružstvo. Že cieľom nie je „úspech“, ale slušný život. Že tomu, aby sme mohli slušne žiť, musíme aj niečo obetovať. Že obetovanie je neoddeliteľné od slušného života …
(Roman Berger: Šesť úvah na tému: „Umenie a človek“)

 

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené