2% dane pre dedinskú školu

Dátum: 30.04.2023


Vážení rodičia a priatelia školy,
ďakujeme všetkým, ktorí v uplynulom roku podporili Rodičovské združenie a prostredníctvom neho školu v Košariskách prostredníctvom 2% z dane. S Vašim prispením i oslovením rodinných príslušníkov či známych, ktorí sú zamestnancami, živnostníkmi, vlastníkmi alebo správcami podnikateľských subjektov sa o to môžeme pokúsiť aj tento rok. Nebude Vás to stáť nič, len trocha času a úsilia. Financie, ktoré štát venuje na vzdelávanie, kultúru a šport môžu nájsť konkrétneho prijímateľa a pomôžu tak zlepšiť kvalitu školského života i mimoškolských aktivít Vašich detí. Veríme, že sa nám po komplikovaných rokoch podarí vrátiť na cestu, ktorá robila našu školu živou, osobitou a príťažlivou

Postup a tlačivá na stiahnutie nájdete na stránke školy https://www.zskosariska.sk/podporte-svoju-skolu/
Rozdáme ich v papierovej forme žiakom v škole, môžete si ich rozmnožiť alebo v prípade záujmu Vám ich dotlačíme.

PharmDr. Jana Michaličková, štatutár RZ
Martin Janšto, riaditeľ školy

Postup na poukázanie 2%:


ZAMESTNANCI
Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane
Pokiaľ Vaše 2% predstavujú 3 € a viac, pripojte k potvrdeniu
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Alebo sa dajú vyplniť aj online na stránke finačnej správy: Obe tieto tlačivá doručte do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (predtým do 30.04.2023) na svoj domovský daňový úrad (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) alebo k nám do školy (do 26.4.2023)


FYZICKÉ A PRÁVNICKE OSOBY uvádzajú údaje priamo v DAŇOVOM PRIZNANÍ
do termínu jeho podania (zvyčajne do 31.03.2023):

IČO: 173196170712
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: SRRZ – RZ pri Základnej škole
PSČ: 906 15
Obec: Košariská

Fyzické osoby môžu poukázať 2% z dane prijímateľovi. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. 2% z dane môžu poukázať za prepokladu, že v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľ).

Vďaka Vám!

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené