Podpora aktivít – 2%

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

ĎAKUJEME všetkým, ktorí podporili našu školu v uplynulom roku prostredníctvom 2% z dane.
Použili sme ich na rozvoj vzdelávacích a kultúrnych aktivít školy zachytených v KRONIKE ŠKOLY, na doplnenie technického zabezpečenia „živého“on-line vyučovania v čase pandémie.
O Vašu priazeň sa uchádzame znova prostredníctvom Rodičovského združenia. Ak máte možnosť oslovte, prosím, rodinných príslušníkov či známych, ktorí sú zamestnancami, živnostníkmi, vlastníkmi alebo správcami podnikateľských subjektov. Darované prostriedky nám pomôžu pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu, realizáciu regionálnych audiovizuálnych programov, zabezpečení turistických výletov, školy v prírode a pod.
Zdá sa, že dedinské školy budú znova bojovať o svoju existenciu…

Ivana Mosná, štatutár RZ
Martin Janšto, riaditeľ školy

Postup na poukázanie 2%:


ZAMESTNANCI
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane
Pokiaľ Vaše 2% predstavujú 3 € a viac, pripojte k potvrdeniu
VYHLÁSENIEo poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné PDF)
Obe tieto tlačivá doručte do 30.04.2021 na svoj domovský daňový úrad alebo k nám do školy (do 26. apríla 2021)


FYZICKÉ A PRÁVNICKE OSOBY uvádzajú údaje priamo v DAŇOVOM PRIZNANÍ
do termínu jeho podania (zvyčajne do 31.03.2021):

IČO: 173196170712
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: SRRZ – RZ pri Základnej škole
PSČ: 906 15
Obec: Košariská

Fyzické osoby môžu poukázať 2% z dane prijímateľovi. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. 2% z dane môžu poukázať za prepokladu, že v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľ).

Vďaka Vám!

 

 

 

© 1993-2021 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené