Podpora aktivít – 2%

Vážení rodičia a priatelia školy v Košariskách,
už tradične sa obraciame na Vás so žiadosťou o pomoc škole formou darovania 2 % z dane z príjmov, resp. oslovenia Vašich rodinných príslušníkov či známych, ktorí sú zamestnancami, živnostníkmi, podnikateľmi alebo vlastníkmi, či spravovateľmi podnikateľských subjektov. Čiastka z príjmu je časťou Vášho povinného odvodu do štátnej pokladne. Vaše rozhodnutie umožní presmerovanie preukázanej čiastky zo všeobecného adresáta, ktorého určuje štát na konkrétny cieľ v regióne – v našom prípade na rozvoj vzdelávacích a kultúrnych aktivít ZŠ M.R. Štefánika v Košariskách. Väčšina školských akcií v minulom roku, ktoré nájdete v KRONIKE ŠKOLY (https://www.zskosariska.sk/udalosti/) sa uskutočnila najmä vďaka financiám, ktoré pochádzali z darovaných 2%.
Ďakujeme.

Ivana Mosná, štatutár Rodičovského združenia pri ZŠ
Martin Janšto, štatutár OZ Rosenka

2% pre Rodičovské združenie
2% pre OZ Rosenka

 

 

© 1993-2019 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené