Otvorená škola I.

Projekt Ministerstva školstva SR (2003)

VEREJNÉ PROJEKCIE s diskusiou, hudobnými vstupmi a koncertom ľudovej hudby

PRECHÁDZKA CHOTÁROM KOŠARÍSK – interaktívny program
ĽUDIA KOPANÍC – program piesní a spomienok ľudí z Košarísk a Priepasného
v spolupráci s Národným osvetovým centrom, Katedrou etnológie a antropológie FiF UK Bratislava a AIA Centrom Bratislava
V-klub Bratislava, 18.11.2003 – 21.15h

Prepracovaná verzia webovej stránky (www.zskosariska.edu.sk/kopaniciari) do prezentacie Power Point bývalých žiakov školy Martina a Michala Janštovcov ponúkla fotografie, piesne (mp3), detaily ľudových výtvarných prác a spomienky, ktoré tvorili neopakovateľnú atmosféru večerov našich predkov. V kombinácii so živou hudbou v podaní mladej ľudovej hudby Rosenka zo ZŠ M.R.Štefánika v Košariskách vytvorila nevšedný zážitok.

PRECHÁDZKA CHOTÁROM KOŠARÍSK – pracovné stretnutie s projekciou
ZŠ M.R.Štefánika Košariská, 11.1.2004 – 14.00h
Pracovné stretnutie s vybranými informátormi z obce sa uskutočnilo s cieľom dopĺňiť, verifikovať
a lokalizovať chotárne názvy obce Košariská do digitalizovaných máp a panoramatických fotografii obce prostredníctvom digitálnej projekcie.

ĽUDIA KOPANÍC
Dunajská Lužná, 24.1.2004 – 17.15h
Repríza hudobno-slovného pásma ľudovej hudby ROSENKA a žiakov ZŠ Košariská s digitálnou projekciou ako súčasť programu k 30. výročiu zlúčenia obcí Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská do spojenej obce Dunajská Lužná

MULTIMEDIÁLNY KLUB – prevádzkovanie pre verejnosť
Multimediálny klub s internetom umiestnený v priestoroch Miestnej ľudovej knižnice v budove Základnej školy v Košariskách bol prevádzkovaný v období od 15.11.2003 do 15.1.2004 v dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 17.00 do 20.00 h s výnimkou vianočných sviatkov.
Dozor v klube zabezpečoval Martin Janšto, spravovanie siete počas obdobia Martin Janšto ml.

ŠKOLENIA pre verejnosť
Ponuku kurzu „Základy práce s počítačom“ pre občanov Košarísk využili najmä rodičia žiakov, študenti ale aj ostatní obyvatelia obce (Základy MS WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT EXPLORER, ELEKTRONICKÁ POŠTA). Konali sa v multimediálnej učebni ZŠ Košariská v dvojdňových školeniach počas 3 víkendov (6.-7.december, 13.-14.december 2003, 3.-4.január 2004)
Školenia lektorsky viedol Martin Janšto ml. Dva kurzy boli určené rodičom a obyvateľom obce, obsah posledného si sčasti určili študenti – stredoškoláci. Jeho náplňou bola okrem iného aj tvorba multimediálnych prezentácii v nadväznosti na činnosť a aktivity občianskeho združenia Rosenka. Pri prvom školení sme použili vypožičaný dataprojektor, ďalšie dve už s vlastným prístrojom.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené