Digitálni štúrovci II.

DEDINA – PESTROSŤ V JEDNOTE (2006)
Podprogram: 01 vzdelávacie aktivity v oblasti IKT

***
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
Garant: Martin Janšto

1. VYTVORENIE WEBOVEJ STRÁNKY OBCE KOŠARISKÁ
(stránka obecnej samosprávy) a inovácia stránky školy (apríl – december 2006/priebežne)

2. DIGITÁLNA FOTOŠKOLA „ZOOM“
• Fotoškola – krúžok pre žiakov 3. – 4. ročníka ZŠ (máj – október 2006/21 osôb)
• Fotoškola – krúžok pre záujemcov z lokálnej komunity (november – december 2006/10 osôb)
• Vytvorenie a dopĺňanie virtuálnej galérie “KOŠARISKÁ – PESTROSŤ V JEDNOTE na webovom portáli (apríl – december 2006)

3. ŠKOLA TANCOV MYJAVSKÉHO REGIÓNU
• Príprava a výber piesní, tancov, hudobné a choreografické spracovanie materiálu (apríl – máj 2006)
• Zvukové nahrávky (jún – júl 2006)
• Snímanie video-sekvencii (august – september 2006)
• Strih, spracovanie, postprodukcia (september – december 2006)

***
USKUTOČNENÉ AKTIVITY

1.INOVÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY ŠKOLY  A VYTVORENIE WEBOVEJ STRÁNKY OBCE KOŠARISKÁ
stránka obecnej samosprávy
Pôvodnú webovú stránka školy z roku 2002 vytvorenú pomocou editora webových stránok sme prepracovali do novej podoby na platforme PHP.
www.zskosariska.edu.sk
Pravdepodobne zaujala aj tvorcov učebnice pre prímu až kvartu gymnázií s osemročným štúdiom a 2. stupeň základných škôl M. Vargovi a A. Hrušeckej, ktorí jej titulnú stranu umiestnili do učebnice “Tvorivá informatika – 1. zošit s internetom.”
Pre obec Košariská sme spracovali stránku www.zskosariska.edu.sk/obec, ktorej obsah by mal OcÚ doplniť, aktualizovať a sprevádzkovať pod vlastnou doménou www.kosariska.sk .

2.DIGITÁLNA FOTOŠKOLA „ZOOM“
pozostávala z kurzov určených žiakom mladšieho školského veku a dospelým. Od tejto skutočnosti sa odvíjal aj odlišný prístup k vekovým kategóriam. Vynikajúcim pomocníkom pri zaznamenaní zážitkov a jednotlivých turistických vychádzok v rámci Školy v prírode – Penzión Krasuľa Ždiar (Belianske Tatry) boli fotoaparáty a digitálna kamera, notebook a projektor, pomocou ktorých si žiaci mohli prežité počas dňa pripomenúť na seminároch vo večerných hodinách
–       fotografovanie v teréne počas turistických vychádzok (denne)
–       večerné semináre s digitálnou projekciou nasnímaného materálu na prekrytej verande (denne)
–       výroba 30 min filmu “Škola v prírode – Ždiar 2006
Od septembra sme sa venovali najmä práci s editorom fotografii Zoner PhotoStudio 8 so žiakmi priebežne, s dospelými formou kurzu. Dospelých zaujali najmä výborné archivačné schopnosti softvéru. Pri narastajúcom množstve zaznamenaných snímok sa často stráca informácia. Fotografia bez nej je často bezcenná. Práca s rôznymi vekovými kategóriami  poukázala na flexibilitu, pohotovosť a šikovnosť detí. Najväčší zážitok? Zopár šikovných štvrtákov z vlastného podnetu začalo navštevovať večerné kurzy pre dospelých. Prirodzene sa ustanovili za tútorov svojich rodičov a známych, ktorí si ochotne prijali pomoc.

• 24. – 30. jún 2006
Fotoškola – krúžok pre žiakov 30 lekcií / 21 osôb
Základy digitálnej fotografie
Kurz pre žiakov ZŠ a účastníkov pobytu v rámci Školy v prírode – Penzión Krasuľa Ždiar (Belianske Tatry)

• 8., 14., 22., 29. september, 6., 13., 20., 27., 30. október, 10., 16., 24. november, 1., 8., 15. december 2006 v čase 13:30 – 15:00
Základy digitálneho spracovania fotografii v počítači v editore ZONER PhotoStudio8
Multimediálna učebňa ZŠ Košariská

• 4. – 14. december 2006 v čase 18:00 – 20:00
Fotoškola – krúžok pre záujemcov z lokálnej komunity 30 lekcii  / 10 osôb
Základy digitálnej fotografie a digitálneho spracovania fotografii v počítači v editore
ZONER PhotoStudio8
Multimediálna učebňa ZŠ Košariská

• apríl – december 2006 (priebežne)
Vytvorenie a dopĺňanie virtuálnej galérie “KOŠARISKÁ – PESTROSŤ V JEDNOTE na webovom portáli  www.zskosariska.edu.sk

3. DVD O VIANOČKÁCH, DLHÝCH NOČKÁCH
(náhradné riešenie)
Videosnímka vianočných zvykov, piesní a kolied v podbradlianskom kraji zozbieraných v obciach Košariská, Priepasné, Brezová pod Bradlom a Moravské Lieskové.
Účinkovali: Irena Čerešníková (1929) , Anna Kohlmanová (1922) – zo záznamu, Zuzana Pašmíková (1922), Zuzana Plačková (1921), Martin Danko (1910), Alžbeta Fajnorová (1901) – zo záznamu, žiaci ZŠ Košariská a ľudová hudba Rosenka (scenár a réžia: Martin Janšto)
Vianočný program bol nasnímaný v Národnom dome M. R. Štefánika dňa 16. decembra 2006, následne upravený a zostrihaný v Pinacle Studio. DVD s laserovou potlačou LightScribe bolo distribuované prostredníctvom žiakov do rodín. Každý žiak si odniesol vianočný darček  – návod ako sa vrátiť do atmosféry Vianoc našich predkov, nepoznačenej komerciou a “hurhajom” médií.
• Etnologický výskum v teréne, zber archívnych materiálov (september 2006)
• Spracovanie scenára a príprava multimediálnych a obrazových materiálov pre projekciu (október 2006)
• Spracovanie projekcie, nácvik audiovizuálneho programu (november 2006)
• Nasnímanie programu (16. december 2006)
• Zostrih a postprodukcia, výroba DVD (17. – 21. december 2006)
• Distribúcia DVD prostredníctvom žiakov (22. december 2006)

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené