Učitelia

 

Martin Janšto – učiteľ 1.-4. ročníka / riaditeľ školy / vedúci Národopisno – turistického krúžku Ondreja Senku
Tatiana Janštová – učiteľka 1.-4. ročníka
Mgr. Zuzana Michalka – učiteľka ANJ (3-4), SJL – čítanie (2. a 4.), VYV, ETV a / vychovávateľka ŠKD / vedúca krúžku ANJ (1-2)
(zastupujúca Mgr. Katarínu Pagáčovú počas MD)
Mgr. Vladimíra Balcová – ev. farárka (ext. učiteľ náboženskéj výchovy ev. a.v.)

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZADELENIE TRIED, KRÚŽKOV, ŠKD

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené