Učitelia

 

Martin Janšto – učiteľ 1.-4. ročníka (riaditeľ školy)
Tatiana Janštová – učiteľka 1.-4. ročníka
Mgr. Katarína Pagáčová – učiteľka ANJ, TV / vychovávateľka ŠKD
Mgr. Zuzana Durcová – ev. farárka (ext. učiteľka náboženskéj výchovy ev. a.v.)

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZADELENIE TRIED, KRÚŽKOV, ŠKD

© 1993-2019 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené