Združenie Rosenka

Občianske združenie Rosenka

rosenka

Občianske združenie ROSENKA nadviazalo na bohatú činnosť dobrovoľných aktivistov, ktorí sa po viac ako desaťročie snažili permanentne prispievať k rozvoju vzdelávacích a kultúrnych aktivít Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách. S pribúdajúcimi projektami, ich presahom nad rámec regiónu, vznikla potreba ustanoviť neziskovú organizáciu. Združenie bolo oficiálne zaregistrované v roku 2003 s cieľom koncipovať a realizovať zámery, ktoré by prispeli k oživeniu kultúry, vzdelávania, turistiky a života podbradlianskeho regiónu, obce Košariská – rodiska gen. M. R. Štefánika v duchu historických a kultúrnych daností vývoja obce a priľahlých kopaníc.

Súčasťou združenia je ľudová hudba a spevácka skupina. ROSENKA pôsobí ako voľné združenie žiakov, študentov a učiteľov pri dedinskej málotriednej škole. Jej členovia sa nevenujú sa iba hudbe, zaujímajú sa o regionálne dejiny, prírodu. Zbierajú staré fotografie, príbehy, historické dokumenty a všetky “cennosti”, ktoré je spoločenstvo súčasnej obce ešte schopné poskytnúť. Nové možnosti digitálneho spracovania obrazových a zvukových materiálov na školskej technike dodanej v rámci Projektu Infovek umožňujú objavené nielen archivovať, ale aj sprostredkovať v podobe audiovizuálnych programov.

Činnosť občianskeho združenia:

  • aktivizácia priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry v oblasti záchrany, spracovania a uchovávania slovného, hudobného a výtvarného prejavu
  • vytváranie podmienok pre rozvoj a činnosť ľudovej hudby a speváckej skupiny ROSENKA, ktorá v posledných rokoch úspešne nadviazala na tradície kopaničiarskych muzík Jána Petruchu, Jána Kolárika a Samka Dudíka a pomohla tak prežiť miznúcej hudobnej tradícii v obci a regióne
  • zabezpečenie nástrojového, krojového a technického inventára ľudovej hudby a speváckej skupiny
  • iniciovanie, realizácia a koordinácia kultúrnych podujatí a tvorivých dielní
  • zber, sústreďovanie, triedenie a spracovanie materiálu pre pripravovanú monografiu obce
  • podpora nadaných žiakov, študentov a všetkých potenciálnych záujemcov o tvorbu audiovizuálnych programov, diel, výstav a web-stránok inšpirujúcich sa regionálnou históriou, tradičnou ľudovou kultúrou, umením a prírodnými krásami prostredníctvom nových digitálnych technológii a techniky, ktorú škola získala v rámci Programu Infovek
  • skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a podpore kultúrnych aktivít Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách
  • iniciovanie a realizácia drobných zámerov v oblasti rozvoja turistiky a poznávania prírodných krás v okolí obce
© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené