Turistický krúžok

Ondreja Senku pri ZŠ MRŠ Košariská (TUK)
Krúžok je určený pre 3.-4. ročník s ročnou dotáciou 60 h/školský rok. Niektorých akcií doporučených vedúcim krúžku sa môžu s písomným súhlasom rodičov aj žiaci 1.-2. ročníka, ktorí nie sú člennmi TUK.
Cieľom krúžku je vyplniť  vyplniť oblasti, v ktorých začína mať súčasná generácia deficit, najmä:

  • pohyb na čerstvom vzduchu, orientáciu v prírode
  • priestor na spoznanie prírodných, historických a kultúrnych klenotov najbližšieho okolia domova (tématicko-poznávacie výlety)

Výstroj na turistiku:
plecniak, pršiplášť, turistická obuv, čelovka, strava a tekutiny (PET fľaša)
Výstroj na cykloturistiku:
bicykel vo dobrom technickom stave, bezpečnostné prvky, prilba
Výstroj na zimné túry na bežkách:
viacvrstvové oblečenie (termoprádlo, flisová mikina, softshell bunda alebo tenká vetrovka, plecniak, návleky na nohy do hlbokého snehu, prstové rukavice, čiapka, strava a tekutiny (PET fľaša)
Bežky, palice a lyžiarsku obuv pre žiakov zapožičiava škola.

Pravidlá:

  • Turistické akcie TUK sa konajú obvykle v piatok 13:05-15:05 h
  • Turistická akcia TUK sa môže podľa potreby predĺžiť aj po čase vymedzenom rozvrhom, môže sa konať aj nepravidelne, resp. hodiny sa môžu kumulovať do väčších celkov podľa povahy, dĺžky túry (výletu) a podľa počasia, resp. môže byť presunutá aj na iný deň ako stanovuje rozvrh (všetky tieto skutočnosti oznamuje žiakom a rodičom vedúci krúžku najneskôr 2 dni vopred formou návratky, v ktorej stanoví  čas, spôsob a miesto ukončenia akcie. Rodičia na návratke potvrdia, či sa dieťa akcie zúčastní svojím podpisom. Bez súhlasu rodičov nie je možné, aby sa dieťa zúčastnilo akcie.
  • Vedúci krúžku má právo turistickú akciu TUK zrušiť, pokiaľ sa v deň konania turistickej akcie TUK zmení počasie s nepriaznivým výhľadom aj na popoludnie. Môže tak učiniť aj z organizačných či pracovných dôvodov. V prípade zrušenia turistickej akcie TUK, žiaci prihlásení v tento deň na činnosť v ŠKD prechádzajú po skončení vyučovania do ŠKD a zodpovednosť za nich preberá vychovávateľka. Ostatní odchádzajú po skončení poslednej vyučovacej hodiny domov obvyklým spôsobom.
  • Vedúci krúžku môže v prípade nepriaznivého zabezpečiť počas v rozvrhu vymedzenom priestore pre TUK náhradnú činnosť, ktorá bude prebiehať v priestoroch školy a bude obsahovať teoretické a praktické zvládnutie činností potrebných pre pohyb v prírode, príp. prácu na projektoch súvisiacich s turistikou a regionálnou výchovou.
  • Podujatí pešej turistiky počas víkendov sa môžu zúčastniť žiaci prihlásení do TUK aj sami – bez rodiča s podpísanou návratkou), ostatní žiaci školy len v sprievode rodiča, alebo poverenej dospelej osoby, ktorá v plnej miere zodpovedá za žiaka a jeho bezpečnosť počas podujatia. Počas víkendov je účasť všetkých žiakov školy dobrovoľná.
  • Pri cyklistických výletoch je sprievod rodiča, alebo poverenej dospelej osoby pre všetkých žiakov školy (aj členov TUK) podmienkou. Rodič alebo poverená osoba v plnej miere zodpovedá za žiaka a jeho bezpečnosť počas podujatia. Účasť rodičov alebo rodinných príslušníkov žiakov na akciách počas víkendov je vítaná.
  • Za účastníka podujatia počas víkendu (z hľadiska zodpovednosti vedúceho krúžku za žiakov – členov TUK, ktorí sa zúčastňujú samostatne s písomným súhlasom rodičov) sa považuje len osoba, ktorá bude fyzicky prítomná v čase a mieste stanoveného odchodu na podujatie.

Vedúci krúžku: Martin Janšto

© 1993-2018 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené