Národopisný krúžok

pre 3.- 4. roč.
2h/týždeň (60h/šk. rok)

 • Národopisná zložka: regionálna výchova, ľud. spev a tanec, príprava a nácvik scénických programov, divadla…
  * piatok 13:00 -15:00
  Vedúca: Mgr. Katarína Pagáčová
 • Turistická zložka – Turistický krúžok Ondreja Senku (TUK): história, príroda, ekológia, kolobežky, bežky…
  Vedúci: Martin Janšto
  * nepravidelne – podľa možností a počasia, najčastejšie v piatok popoludní 13:00-14:50 (v prípade náročnejších túr aj po 14:50 alebo aj v iné dni). Prihlasovanie žiakov na akciu – individuáne písomnými návratkami po oznamení akcie 2 dni vopred.

Organizácia Národopisného krúžku

 • V čase činnosti Národopisného krúžku (3. a 4. ročník) absolvujú ostatní žiaci zostávajúci počas jeho trvania v ŠKD voľnočasovú, športovú, kultúrnu, vzdelávaciu alebo pracovnú činnosť s Mgr. Tatianou Janštovou alebo vedúcim turistickej zložky (bez nároku na odmenu), ktorí za nich preberajú počas tejto doby zodpovednosť.
 • Turistické akcie vedie vedúci turistickej zložky. Výber žiakov na turistickú akciu prebieha formou návratky od rodičov viazanej ku konkrétnej akcii, termínu a miestu.
 • Pokiaľ žiaci 3. a 4. ročníka plnia v čase Národopisného krúžku krúžku turistický program, zodpovednosť za nich preberá vedúci turistickj zložky. Vedúca národopisnej zložky preberá v čase krúžku funkciu, povinnosti a zodpovednosť vychovávateľky ŠKD pre ostatných žiakov, ktorí zostávajú v ŠKD.
 • Skupina žiakov Národopisného krúžku (3.-4. ročník), sa môže podľa potreby po dohode vedúcich a pedagógov spájať so skupinou ostatných žiakov zostávajúcich v čase Národopisného krúžku v škole (1.-2. ročník) a spoločne plniť program národopisný (nácvik spoločných programov, divadla a pod.) alebo turistický (spoločná túra, výchádzka, exkurzia). Za jednotlivé skupiny žiakov preberá zodpovednosť príslušný prítomný vedúci alebo pedagóg.
 • Evidenciu členov a dochádzku Národopisného krúžku vedie vedúca národopisnej zložky.

Cieľom krúžku je vyplniť  vyplniť oblasti, v ktorých začína mať súčasná generácia deficit, najmä:

 • pohyb na čerstvom vzduchu, orientáciu v prírode
 • priestor na spoznanie prírodných, historických a kultúrnych klenotov najbližšieho okolia domova (tématicko-poznávacie výlety)

Výstroj na turistiku:
plecniak, turistická obuv, čelovka, strava a tekutiny (PET fľaša)
Batohy pre polovicu žiakov, pršiplášte, návleky pre všetkých žiakov poskytuje škola.
Výstroj na kolobežky a cykloturistiku:
Kolobežky, prilby a reflexné vesty pre polovicu žiakov poskytuje škola.
Vlastný bicykel v dobrom technickom stave, bezpečnostné prvky, prilba
Výstroj na zimné túry na bežkách:
viacvrstvové oblečenie (termoprádlo, flisová mikina, softshell bunda alebo tenká vetrovka, plecniak, návleky na nohy do hlbokého snehu, prstové rukavice, čiapka, strava a tekutiny (PET fľaša)
Bežky, palice, lyžiarsku obuv a návleky pre všetkých žiakov poskytuje škola.

Pravidlá:

 • Turistické akcie TUK sa konajú obvykle v piatok 13:00-14:50 h
 • Turistická akcia TUK sa môže podľa potreby predĺžiť aj po čase vymedzenom rozvrhom, môže sa konať aj nepravidelne, resp. hodiny sa môžu kumulovať do väčších celkov podľa povahy, dĺžky túry (výletu) a podľa počasia, resp. môže byť presunutá aj na iný deň ako stanovuje rozvrh (všetky tieto skutočnosti oznamuje žiakom a rodičom vedúci krúžku najneskôr 2 dni vopred formou návratky, v ktorej stanoví  čas, spôsob a miesto ukončenia akcie. Rodičia na návratke potvrdia, či sa dieťa akcie zúčastní svojím podpisom. Bez súhlasu rodičov nie je možné, aby sa dieťa zúčastnilo akcie.
 • Vedúci krúžku má právo turistickú akciu TUK zrušiť, pokiaľ sa v deň konania turistickej akcie TUK zmení počasie s nepriaznivým výhľadom aj na popoludnie. Môže tak učiniť aj z organizačných či pracovných dôvodov. V prípade zrušenia turistickej akcie TUK, žiaci prihlásení v tento deň na činnosť v ŠKD prechádzajú po skončení vyučovania do ŠKD alebo na národopisnú zložku krúžku a zodpovednosť za nich preberá vychovávateľka, príp. učiteľka. Ostatní odchádzajú po skončení poslednej vyučovacej hodiny domov obvyklým spôsobom.
 • Vedúci krúžku môže v prípade nepriaznivého zabezpečiť počas v rozvrhu vymedzenom priestore pre TUK náhradnú činnosť, ktorá bude prebiehať v priestoroch školy a bude obsahovať teoretické a praktické zvládnutie činností potrebných pre pohyb v prírode, príp. prácu na projektoch súvisiacich s turistikou a regionálnou výchovou.
 • Podujatí pešej turistiky a cyklotúr počas víkendov sa môžu zúčastniť  žiaci školy len v sprievode rodiča, alebo poverenej dospelej osoby, ktorá v plnej miere zodpovedá za žiaka a jeho bezpečnosť počas podujatia. Počas víkendov je účasť všetkých žiakov školy dobrovoľná.

© 1993-2019 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené