Národopisný krúžok

pre 3.- 4. roč.
2h/týždeň (60h/šk. rok)
Vedúci: Martin Janšto

 • Národopisná zložka: regionálna výchova, ľud. spev a tanec, príprava a nácvik scénických programov, divadla…
  * piatok 13:05 -15:05
 • Turistický krúžok Ondreja Senku: história, príroda, ekológia, kolobežky, bežky…
  * nepravidelne – podľa možností a počasia, najčastejšie v piatok popoludní 13:05-14:05 (v prípade náročnejších túr aj po 15:05 alebo aj v iné dni). Prihlasovanie žiakov na akciu – individuáne písomnými návratkami po oznamení akcie 2 dni vopred.

Cieľom krúžku je vyplniť  vyplniť oblasti, v ktorých začína mať súčasná generácia deficit, najmä:

 • pohyb na čerstvom vzduchu, orientáciu v prírode
 • priestor na spoznanie prírodných, historických a kultúrnych klenotov najbližšieho okolia domova i našej vlasti (tématicko-poznávacie výlety)

Organizácia a pravidlá

 • Turistické akcie sa konajú obvykle v piatok 13:05-15:05 h
 • Turistická akcia sa môže podľa potreby predĺžiť aj po čase vymedzenom rozvrhom, môže sa konať aj nepravidelne, resp. hodiny sa môžu kumulovať do väčších celkov podľa povahy, dĺžky túry (výletu) a podľa počasia, resp. môže byť presunutá aj na iný deň ako stanovuje rozvrh (všetky tieto skutočnosti oznamuje žiakom a rodičom vedúci krúžku najneskôr 2 dni vopred formou návratky, v ktorej stanoví  čas, spôsob a miesto ukončenia akcie. Rodičia na návratke potvrdia, či sa dieťa akcie zúčastní svojím podpisom. Bez súhlasu rodičov nie je možné, aby sa dieťa zúčastnilo akcie.
 • Vedúci krúžku má právo turistickú akciu zrušiť, pokiaľ sa v deň konania turistickej akcie zmení počasie s nepriaznivým výhľadom na popoludnie. Môže tak učiniť aj z organizačných či pracovných dôvodov. V prípade zrušenia turistickej akcie, žiaci z krúžku plnia náhradnú činnosť národopisnej zložky v priestoroch školy alebo činnosť, ktorá bude obsahovať teoretické a praktické zvládnutie činností potrebných pre pohyb v prírode, príp. prácu na projektoch súvisiacich s turistikou a regionálnou výchovou.
 • V čase činnosti Národopisného krúžku prechádzajú žiaci 3.-4. ročníka (neprihlásení na turistickú akciu) po skončení poslednej vyučovacej hodiny automaticky do ŠKD a zodpovednosť za nich preberá vychovávateľka. Rovnako aj v prípade neprítomnosti vedúceho krúžku. Ak prinesú písomnú žiadosť rodiča o uvoľnenie, odchádzajú po skončení poslednej vyučovacej hodiny.
 • Skupina žiakov Národopisného krúžku (3.-4. ročník), sa môže podľa potreby po dohode vedúcich a pedagógov spájať so skupinou ostatných žiakov zostávajúcich v čase Národopisného krúžku v škole (1.-2. ročník) a spoločne plniť program národopisný (nácvik spoločných programov, divadla a pod.) alebo turistický (spoločná túra, výchádzka, exkurzia). Za jednotlivé skupiny žiakov preberá zodpovednosť vedúci krúžku alebo vychovávateľka ŠKD.
 • Podujatí pešej turistiky a cyklotúr počas víkendov sa môžu zúčastniť  žiaci školy len v sprievode rodiča, alebo poverenej dospelej osoby, ktorá v plnej miere zodpovedá za žiaka a jeho bezpečnosť počas podujatia. Počas víkendov je účasť všetkých žiakov školy dobrovoľná.

VÝSTROJ

 • na kolobežky a cykloturistiku:
  Kolobežky, prilby a reflexné vesty pre polovicu žiakov poskytuje škola.
  Vlastný bicykel v dobrom technickom stave, bezpečnostné prvky, prilba
 • na zimné túry na bežkách:
  viacvrstvové oblečenie (termoprádlo, flisová mikina, softshell bunda alebo tenká vetrovka, plecniak, návleky na nohy do hlbokého snehu, prstové rukavice, čiapka, strava a tekutiny (nezávadná, netečúca umelohmotná fľaša – 0,8 l)
  Bežky, palice, lyžiarsku obuv a návleky pre všetkých žiakov poskytuje škola.
 • na turistiku:
  plecniak, turistická obuv, čelovka, strava a tekutiny (nezávadná, netečúca umelohmotná fľaša – 0,8 l)
  Batohy pre polovicu žiakov, pršiplášte, návleky pre všetkých žiakov poskytuje škola.

© 1993-2023 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené