100 JARNÝCH KILOMETROV

Dátum: 19.05.2022


25.2.2022
CHODNÍČKAMI HOLÍN BREZOVSKÝCH KARPÁT – Periská (10 km)
Turisticko-náučná vychádzka

4.3.2022
CHODNÍČKAMI HOLÍN BREZOVSKÝCH KARPÁT – Hrádok, Tetky (9 km)
Turisticko-náučná exkurzia

18.3.2022
KRASOM BREZOVSKÝCH KARPÁT – Veľká a Malá pec (6,5 km)
Turisticko-náučná exkurzia

25.3.2022
ŽIVÁ VLASTIVEDA – Pustá Ves, Barónov hrob, Orlie skaly (9 km)
Turisticko-náučná exkurzia

29.4.2022
VYNES NA HORU SVOJ STROM
CHODNÍČKAMI HOLÍN BREZOVSKÝCH KARPÁT – Dvoly (7 km)
Zážitkový poldeň v „koži“ lesného robotníka spred 70 rokov, nesúceho náradie, hlinu, prútie na hniezdo, vodu a sadenice stromčekov z doliny na skalnaté holiny nad Dvolmi v brezovských lesoch.

3.5.2022
PO HISTORICKEJ CESTE NA BRADLO (8 km)
Po pietnej spomienka na nádvorí rodného domu M.R. Štefánika vyniesli žiaci ZŠ v Košariskách spolu s rodičmi, turistami a s nadšencami v historických legionárskych uniformách na bradliansku mohylu, kde starostovia okolitých obcí zapáli štyri symbolické ohne na pamiatku obetí vajnorskej katastrofy. Návrat po lesných chodníkoch do svojich bydlísk sa konal už pri svetle čelových lámp.

15.5.2022
PO SOPEČNÝCH VRCHOCH VTÁČNIKA (14 km)
Celodenný turisticko-poznávací výlet žiakov, rodičov a muzikantov z Kopaničiarskej muziky.
Horná Ves – Žarnov – Buchlov – Hrádok – Kamenec pod Vtáčnikom

 

__________________________________________________________________________________________

ZA HISTÓRIOU, UMENÍM, TRADÍCIAMI A ZVYKMI…

Dátum: 20.02.2022


13.10.2021
SVETLONOSY
Tekvicové hlavy so sviečkovým svetlom vytvárali po niekoľko večerov a skorých rán tradičnú jesennú výzdobu hlavného vchodu do školy

22.10.2021
TRVAJSKÉ VÝMOLE A JARKY
Objavovanie histórie vzniku, zákutí a krás v okolí Košarísk inšpirované publikovanými prácami myjavského rodáka geomorfológa Doc. RNDr. Miloša Stankovianskeho CSc.

6.12.2021
„MAMIČKOVSKÝ“ MIKULÁŠ
Mamičky Lucia Havrlentová, Eva Zekucia, Jana Návratová a Eva Szilagyi pripravili pre školákov milé a sladké prekvapenie na školskom dvore

december 2021 – február 2022
NA BEŽKY

 

13.3. 2022
KARNEVAL V ŠKOLSKOM KLUBE
Kašírované masky a program spolu so žiakmi pripravila Zuzana Srogončíková

 

13.4.2022
PREDVEĽKONOČNÉ STRETNUTIE S KOŠIKÁROM ŠTEFANOM OSLEJOM Z BRESTOVCA
Na školskom dvore MŠ Košariská sa deti, rodičia i priatelia škôl učili pliesť vŕbový šibák alebo vyrobiť veľkonočnú dekoráciu.

22.4.2022
KAKAOVÉ BÔBY
Z čoho a ako sa vyrába kakao a čokoláda nám vysvetlil Teo, ktorý priniesol veľký plod kakaovníka z ďalekej Kostariky

30.4.2022
STAVANIE MÁJA
Za spevu a hrkotu školského rebrináčika priniesli košariskí chlapi olúpaný máj zo škôlky k Spolku.
Vršiak vyzdobili dievčence a po postavení mája chlapci súťažili v „klobúkovej“ o mládenecké richtára.
V tomto roku najdlhšie udržal klobúk Adam Fajnor z priepasnanského Vršku a spomedzi „tatkov“ otec Bianky Návratovej.

 

8.5.2022
DEŇ MATIEK
Vystúpenie detí pod vedením pána farára Branislava Balca v Národnom dome Štefánikovom v Košariskách s odovzdaním drobných darčekov zhotovených žiakmi školy.

__________________________________________________________________________________________

POHYB – TO JE DOBRÝ LIEK!

Dátum: 01.01.2022


1.10.2021
KOLOBEŽKY
Tréningy po cykloceste Košariská – Brezovská priehrada a späť

december 2021 – február 2022
NA BEŽKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

február – máj 2022
STO JARNÝCH ŠKOLSKÝCH KILOMETROV
pešo, na kolobežke, na bicykli…

 

 

__________________________________________________________________________________________

ŠKOLA V LESOCH ČIERNEHO BALOGU

Dátum: 14.09.2021


Celodňová náučná exkurzia v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu  spojená s jazdou po trati Čiernohronskej lesnej železnice.

Okom kamery Zuzky Srogončíkovej:

__________________________________________________________________________________________

ŠIŠKY Z KÝČERA

Dátum: 10.09.2021


Zber a dovoz borových šišiek na zakurovanie a ich prevoz cez strmé cesty Kýčera, Zelín a Úvalu.

 

 

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA – Lietava, Kostolec, Manín

Dátum: 29.06.2021


SKALNÉ ÚTVARY STRÁŽOVSKÝCH A SÚĽOVSKÝCH VRCHOV – vlastivedná exkurzia
Zrúcanina hradu Lietava – Prírodné rezervácie: Bosmany, Kostolecká tiesňava, Manínska tiesňava

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA – Partizánskymi chodníčkami Javoriny

Dátum: 25.06.2021


Návšteva miest, kde kedysi stála a žila pokojným životom kopaničiarska osada Nárcie (U Jansov), ktorú v marci 1945 vypálili nemeckí fašisti
Púšťanie kôrových lodiek, mlynčeka a hry pri potoku Tŕstie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA – Vršatec, Červený Kameň, Lednica

Dátum: 18.06.2021


VRŠATECKÝMI BRADLAMI – vlastivedná exkurzia
Pridodné rezervácie Vršatecké hradné bralo – Vršatecké bradlá – Červenokamenské bradlo – zrúcanina hradu Lednica a Lednické bradlo (cca 12 km)

__________________________________________________________________________________________

BRADLIANSKE VÝMOLE A JARKY

Dátum: 23.04.2021 - 04.06.2021


Objavovanie histórie vzniku, zákutí a krás vzácnej lokality južného svahu Bradla inšpirované publikovanými prácami myjavského rodáka geomorfológa Doc. RNDr. Miloša Stankovianskeho CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

JÁN MALÍK 1921-2021

Dátum: 23.03.2021


LÁSKAVÉ POHLADENIE PÁNA UČITEĽA…

Občas sa zastavím, pripomeniem si – keď sa robí poriadok v bývalej drevárni za našou školou. Na podlahe ešte vždy vidno iniciály AM 28.V.1966. Anička, Marika? Dcéry pána učiteľa a pani učiteľky Malíkovcov? V tom roku isto ešte netušili, že z jednej z nich vyrastie po rodičoch učiteľka a z druhej výborná lekárka. V betóne uchovaný nápis však okľukou asociuje idylické obrazy aj môjho detstva – sobotňajšie podvečery na “hrisku”“, chuť kofoly zo “Spolku”, gagot „malíkéch“ husí na futbalovom ihrisku, lepkavé vlasy z rozbitej hlavy a roztrhnuté nohavice z tŕňov „okruhlíc“ v jarku, vysokánske topole, čo chránili pred vetrom starobylú budovu i láskavý hlas pána učiteľa…

Pravidelne, takmer už po tridsať rokov – v máji, keď Bradlo ožíva, nakukne k nám na skok do svojho rodiska Anulka. Väčšinou mimo vravy rečníkov a hromady národa. S priateľmi, na turistickom bicykli. Jedno, či pália ostré májové lúče alebo leje ako z konvy. Len málo ľudí vie, že po slávnom rodákovi je druhým rodeným Košarišťanom, čo zastal na vrchole Modrej hory. Dnes už na zaslúženom učiteľskom odpočinku v rodičovskom dome v Kočovciach. Minulej jari nebolo nám dopriate stretnúť sa, ale pozdrav predsa len dorazil. Hŕba školských fotografií z rodinného archívu rodičov. Pre nás poklad. Vzácna školská kronika dokumentujúca školstvo uplynulého storočia sa stratila v roku 1985. Nezvestná doteraz, aj napriek usilovnému pátraniu.

23. marca 2021 si pripomenieme 100. výročie nedožitého jubilea pána učiteľa Jána Malíka. Tak trocha i symbolicky – päť dní pred dňom narodenia učiteľa národov J. Á. Komenského. Rovnako symbolicky sme sa s nimi rozlúčili pred siedmimi rokmi, 1. septembra 2014 – v deň začiatku nového školského roka.

Rodák z Fedyméša – z Úľan nad Žitavou, absolvent rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej kapitule, učiteľ, organista, ktorého pre náboženské presvedčenie preložili v roku 1952 zo školy v Hrachovišti do evanjelického prostredia Košarísk. Štafetu preberali od Krkošovcov. Bolo krátko po vojne. Ľudia nadšene budovali i strácali. Zložitá doba.
Spolu s manželkou Otíliou stáli svojho času pri všetkom dôležitom dianí v obci. S miestnymi ochotníkmi nacvičili mnohé divadelné hry, pracovali v osvetovej besede, zriaďovali kino, boli nápomocní pri zakladaní a budovaní roľníckeho družstva. Ich pričinením sa ku škole pristavila ďalšia trieda, jedáleň i kuchyňa. Ovocný sad za školou zavoňal jabloňami, hruškami i orechmi.

V roku 1968 sa aktívne zapojil do prípravy spomienky na národného hrdinu, pomáhal pri budovaní Štefánikovho múzea v Košariskách. Slovenský znak na štíte školy z roku 1928 vydržal za Malíkovho riaditeľovania aj roky normalizácie. Nadriadení ho tam neradi videli. Prikazovali: „Zhodz to dole!” neposlúchol, vysvetľoval, obhajoval: “No, reku, to neni fašistický odznak, To je odznak bývalej Slovenskej ligy v Amerike, ktorá takýto odznak mala. Už vtedy, keď ešte fašizmus nebol na svete, ani nikto o tom nevedel. Skrátka utiahlo sa to potom tak, že dali pokoj potom s tým dvojkrížom na tej škole, ktorý tam aj dodnes, pravda, je. A pekne – ľudia chodili to obdivovať. Kto prišiel do Košarísk, vtom čase chodilo velice mnoho ľudí, vždy prišli aj ku škole. Jak sa to mohlo zachovať? Tak som musel vysvetľovať, čo to ako je.“

Počas 31 rokov Malíkovci vychovali a vyslali do života mnohé generácie žiakov, medzi nimi i 54 budúcich vysokoškolákov. S materinskou láskou… ako prítomným onoho času, v roku 1983, keď ste sa lúčili s Košariskami a odchádzali na dôchodok do Kočoviec pripomenula vtedajšia predsedníčka MNV pani Anna Poláčková: “Nebolo nikdy rozdielu medzi deťmi, všetky boli Anulky, Vierky, či Števkovia a Jankovia. Na roky prežité v škole v Košariskách budú celý život spomínať, ako na najkrajšie chvíle svojho života, lebo popri zasväcovaniu do neznámych tajov vlastivedy, či počtov nepoznali ukrátenie ani od rodičovskej lásky, ktorú hojným dielom v tejto škole rozdávali ich dobrí učitelia …”

Ďakujeme, pán učiteľ!

__________________________________________________________________________________________