Grantový program SPP

REMESELNÍCKY KÚTIK – TRIEDA V PRÍRODE (2007)

Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem detí, rodičov, komunity o tradičné remeselné postupy opracovania dreva, o prácu s hlinou o prírodu, ktorá nás obklopuje, vytvoriť priestor pre ekologickú triedu, v ktorej by za priaznivého počasia mohla prebiehať i činnosť záujmových krúžkov žiakov ZŠ a realizácia tvorivých dielní “pod otvorenou strechou” pre komunitu obce. Cieľ sa podarilo splniť. Nepodarilo sa však zabezpečiť lektorov na tvorivú dielňu “Hlina, misky”, Zvládli sme ju vlastnými silami v rámci našich možností. Na návrh Ing. Dušana Kuterku sa uskutočnilo náhradné podujatie – beseda s pilotom, ktoré tematicky súviselo s projektami videoškoly.

V čom sme boli úspešní?

REMESELNÍCKY KÚTIK – TRIEDA V PRÍRODE
Pôvodný stav:Nevyužitá plocha pri hospodárskej miestnosti školy s prepadnutým a popraskaným betónovým povrchom
Realizácia:
Dodávku a dopravu stavebného zabezpečovala firma Škoruba z Brezovej pod Bradlom. Dobrovolné práce (odstránenie dreveného plota, búranie, úpravu povrchu, stavbu podporných múrov, pokládku obrubníkov a zámkovej dlažby) previedli rodičia počas posledných 2 augustových týždňov popoludní a počas víkendov. Prekrytie plochý strechou plánujeme riešiť v budúcom roku získaním ďalších financii niektorého z “malých” grantov.

Súčasný stav:
Plocha 4x8m umožňuje ralizáciu mnohých školských i voľnočasových aktiviít. Dajú sa tu rozložiť napr. lavice, uskladnené v hospodárskej miestnosti, pracovné náradie, ale aj stolnotenisový stôl. Po prekrytí strerchou bude možné osadiť na stenu aj pohyblivú trojdielnu tabuľu.

VÝROBA DEDOVEJ STOLICE
Tradičný nástroj na uchytávanie dreveného materiálu sme vo funkčnom stave v obci nenašli.
Aby sme mohli dať tento inštrument vyrobiť, museli sme podniknúť výjazd do 30 km vzdialenéj Lubiny, kedysi vychýreného strediska vareškárstva. V osade Podkozince, u Hornáčkov a Tučkov nám ochotne dovoli odobrať miery a predviedli nám ako “prístroj” funguje. Návštevu zabezpečila a sprevádzala  nás Ing. Oľga Hrabovská. Z vyhotovených technických nákresov vyrobil stolár Martin Šlahor novú stolicu. Nástroje pre remeselnícky kútik (pilky, poriezy, cigánske vrtáky) nám darovali rodičia a starí rodičia.

TVORIVÉ DIELNE, AUDIOVIZUÁLNE PROGRAMY, SPRIEVODNÉ PODUJATIA
PRÚTIE
Audiovizuálne scénické pásmo s dielňou košikára Jána Zemana
* Prútie v živote našich predkov * Košikár Ján Zeman z Durcovej doliny – Paprade * Posledná pletená stodola v Košariskách * Pevné prsty šikovných detí a rodičov * Piesne z prútia * Tradícia a symbolika
Národný dom Štefánikov Košariská, 23.5.2008
V podujatí určenom verejnosti účinkovali žiaci ZŠ sa zúčastnilo ho cca 70 osôb. Pre značný ohlas si vyžiadali reprízu aj v susednej obci Priepasné v jesenných mesiacoch.

FUJARY, PÍŠTALY
Popoludnie z výrobcom fujár Martinom Janštom st. z Košarísk, pochádzajúcim spod Poľany, Hriňovej
* Fujara v Zozname diel nehmotného dedičstva UNESCO * Nestori slovenskej fujarovej tradície – videoprojekcia * Vŕtanie bazy, zhotovenie piskora * Piesne salašov
Trieda v prírode – Základná škola Košariská, 26.9. 2008
Podujatia sa zúčastnili žiaci ZŠ Košariská

MODRÉ NEBO
Beseda s Ing. Martinom Kuterkom, vojenským pilotom – stíhačom z letiska Sliač s premietaním filmových záznamov nadzvukovej pilotáže. Škola bol pri tejto príležitosti odovzdaný dar vojenskej letky Sliač – vyobrazenie MIG-29 s podpismi všetkých jej pilotov. Pre verejnosť a žiakov organizačne podujatie zabezpečil Ing. Dušan Kuterka.
Základná škola Košariská, 2.5.2008
Besedy sa zúčastnilo cca 50 osôb.

DOKUMENTÁRNY FILM
Videoškola pre žiakov 4. ročníka ZŠ a členov Klubu tvorby pod vedením Ing. Dušana Kuterku a Martina Janštu ml.
* spracovanie a tvorba krátkych dokumentárnych filmov v editore Revelation Sight & Sound * prezentácia prostredníctvom digitálnej projekcie

AKO SME SA UČILI LIETAŤ
Krátky dokumentárny film v dotykoch s pilotom, košariským rodákom M. R. Štefánikom
(L. Kováčová – Klub tvorby)

BIELE OBLÁČIKY NAD KOPANICAMI
Krátky dokumentárny film p osudoch letcov a kopaničiarov, ktorí zachraňovali posádku havarovaného spojeneckého lietadla v Polianke počas 2. sv. vojny
(K. Bašnárová – 4. roč., D. Hamerlíková – 3. roč. ZŠ)
Základná škola Košariská, december 2007 – apríl 2008, verejné premietanie v rámci besedy s pilotom, 3.5.2008

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené