Digitálni štúrovci I.

INFORMAČNÝ VEK V JUBILEJNEJ ŠKOLE 1928 (2005)
Podprogram: 01 vzdelávacie aktivity v oblasti IKT

* * *

PLÁNOVANÉ AKTIVITY (Lektor: Martin Janšto)
(december 2005)
1. ŠKOLENIE: Základy práce s PC, e-Goverment, žiak a PC v domácnosti
Skupina – rodičia žiakov (15 h) 9 osôb

január 2006
2. ŠKOLENIE: Základy práce s PC a internetom, e-Goverment
Skupina – členovia občianskych združení (15 h) 9 osôb

február 2006
3. ŠKOLENIE: Základy digitálneho spracovania historických a kultúrnych klenotov regiónu
Skupina – členovia občianskych združení (15 h) 9 osôb

november 2006
4. ŠKOLENIE: Základy práce s PC a internetom, e-Goverment
Skupina – občania (15 h) 9 osôb

INTERNETOVÝ KLUB PRE VEREJNOSŤ
január – december 2005 (s výnimkou prázdnin)
pondelok streda 18.00 – 20.00

KLENOTY KOPANÍC – CIPKY
Skupina – členovia Občianskeho združenia Rosenka
• Zber, digitálne zosnímanie, spracovanie a utriedenie unikátnych vzorov vláčikovej čipky v obciach Myjavska (priebežne 2005-2006)
• Audiovizuálny program – 3 uvedenia
(október 2006)

PO STOPÁCH STRATENEJ LESNEJ ŽELEZNICE V MALÝCH KARPATOCH
Skupina – žiaci, rodičia, členovia združenia Rosenka
• cyklistické a pešie výlety, dokumentovanie torza trate
(priebežne 2005-2006)
• vytvorenie rovnomennej webovej stránky
(september 2006)

* * *

USKUTOČNENÉ AKTIVITY

1. ŠKOLENIE
Zvýšenie digitálnej gramotnosti rodičov žiakov Základnej školy v Košariskách s dôrazom na prácu s internetom a e-Govermentom, výmena skúseností a poznatkov o zmenách, ktoré prináša digitálna technika v domácom prostredí žiaka

A. nedeľa 4. december 2005 (13.00 – 18.00)
základy práce s PC:
– Windows – operačný systém, adresár, súbor
– Word – textový editor
– práca s internetom

B. nedeľa 11. december 2005 (13.00 -18.00)
základy práce s PC:
– Excel – tabuľkový editor
– práca s internetom, elektronická pošta
praktické využitie e-Govermentu
– mapa webových stránok štátnych a verejných inštitúcii:
– Legislatíva (znenia zákonov, ich novelizácie, návrhy zákonov,právne stanoviská, vyhlášky, nariadenia)
Kontakty (vláda, ministerstvá, NR, prezident, sídla, vnútorná organizácia, personálne obsadenie)
Dotácie (grantové schémy, granty, tretí sektor, sociálna oblasť
EU (informácie o EU, finančná pomoc z EU, Phare, ISPA, SAPARD)
Podnikanie (živnostenské úrady, daňové úrady, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a pod.)
Praktické cvičenia:
– sťahovanie a odosielanie tlačív, žiadostí, elektronická komunikácia

C. nedeľa 18. december 2005 (13.00 -18.00)
žiak a PC v domácnosti
– výber informácii
– tvorivosť, invencia
– vzdelávacie programy v škole
– domáce úlohy na PC
– nebezpečenstvá, závislosť, akčné počítačové hry
Účastníci:
Martina Batková, Ľudmila Kozubíková, Ján Zetocha, Iveta Petrovičová, Jolana Tuhovčáková, Miloš Kováč, Daniela Hazuchová, Ján Potúček, Peter Kravárik, Štefan Hamerlík

2. ŠKOLENIE
Vzhľadom k nečakanému záujmu verejnosti a kapacite učebne, realizujeme školenie s identickým obsahom ako školenie č.1 pre ďalšiu skupinu rodičov a občanov.
A. nedeľa 29. január 2006 (13.00 – 18.00)
B. piatok 3. február 2006 (16.00 – 21.00)
C. nedeľa 12. február 2006 (13.00 -18.00)
Účastníci:
Marcela Grexová, Eva Černáková, Pavol Ciran, Miroslava Hamerlíková, Marcela Hrubá, Adrian Hrubý, Jarmila Raganová, Lívia Janštová, Jarmila Škorubová, Miroslava Papánková, Viera Černáková,

PO STOPÁCH STRATENEJ LESNEJ ŽELEZNICE V MALÝCH KARPATOCH
www.zskosariska.edu.sk/zeleznica
Otvorený internetový portál vytvorený v rámci projektu MDPT SR “DIGITÁLNE ŠTÚROVSTVO NA ŠKOLÁCH 2005” v ZŠ M. R. Štefánika Košariská ponúka miesto pre autorské príspevky a diskusné fórum pre všetkých, ktorí svojím aktívnym záujmom o históriu pállfyovskej lesnej železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody prispeli a v budúcnosti prispejú k dôkladnejšiemu poznaniu tejto unikátnej technickej pamiatky.
Spustené: 21. marec 2006

INTERNETOVÝ KLUB PRE VEREJNOSŤ
január – jún 2006 (s výnimkou prázdnin)
pondelok – streda (18.00 – 20.00)

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené