Konzultačné hodiny

Pre rodičovskú a ostatnú verejnosť, počas ktorých sa môžu rodičia a zákonní zástupcovia žiakov informovať o rôznych záležitostiach súvisiacich s prospechom žiakov alebo požadovať rôzne úradné výkony sa úradné hodiny stanovujú v každý štvrtok od 14.00 do 16.00 h.

© 1993-2022 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené