Prebudená krásavica

Úporná snaha košariských učiteľov – našich predchodcov, ktorí po desaťročia tlačili duchovný život obce vpred, nacvičili desiatky divadiel počas prvej republiky i po vojne, bola v kolektívnej pamäti necitlivo znevážená zrušením školy v 80-tych rokoch. Všetko zariadenie,  pomôcky, zbierky boli odvezené na Brezovú alebo zničené. Ošarpaná, ponížená – v roli skladu nábytku a prístrešku miestnych mládežníkov a futbalistov. Vydaná napospas ľudskej ľahostajnosti, bez gazdu…


Nebolo ľahké, určite však zaujímavé a obohacujúce podieľať sa na postupnom znovu oživovaní vzťahu najmladšej generácie k rodisku, ku kultúre v škole, ktorú macošský režim na päť dlhých rokov zatvoril. V dedine, ku ktorej sa správal po dlhé desaťročia ako k “zánikovej”, ktorú “vyľudnil” na sotva 400 obyvateľov, väčšinou dôchodkového veku. V Jubilejnej škole v Košariskách sa začal nový príbeh v septembri  roku 1990. S jedenástimi žiakmi, zadymenými kachľami v triedach a latrínami na školskom dvore…

 1990

 • provizórne vybavenie lokálnymi kachľami
 • montáž umývadiel, vodoinštalácie a odpadu,
 • najnutnejšie zariadenie triedy a zaubstarnie základnch učebných pomôcok a úpravy interiéru

1991

 • realizácia projektu ústredného kúrenia
 • neonové osvetlenia

1992

 • oplotenie školského pozemku
 • oprava odpadu, schodišťa, elektroinštalácie, poplašného zariadenia
 • zriadenie obecnej knižnice v budove školy

1993

 • zasklenie na náter pivničných okien
 • oprava dverí hospodárskej budovy, železných bočných brán do areálu školy
 • výsadba okrasných a ovocných drevín

1994

 • vybudovanie nových splachovacích WC v budove
 • oprava priestorov školského bytu vrátane elektroinštalácie
 • vybudovanie pieskoviska
 • výsadba ihličnanov

1995

 • textilná podlahová krytina a zriadenie provizórnej telocvične v zadnej triede

 

1996

 • ochranné kryty na radiatory v zadne triede
 • osadenie vonkajšej hliníkovej prezentačnej tabule
 • prestavba vnútorných priestorov hospodárskej budovy

1997

 • parkové úpravy areálu školy

1998

 • postavenie pylóna s pôvodnou pamätnou tabuľou zo starej budovy školy pripomínajúcou školské roky M. R. Štefánika
 • výroba panelov a realizácia výstavy “Svedectvo” k 80. výročiu školy

1999

 • vybudovanie dreveného detského ihriska  – letnej telocvične
 • výmena zadných vchodových dverí
 • výmena časti skorodovaných zvodov dažďovej vody
 • doplnenie osvetlenia tried

2000

 • maľovanie okien
 • rozšírenie vykurovacieho systému ústredného kúrenia  knižnici

2001

 • rekonštrukcia chodníkov, kanalizácie splaškovej a dažďovej vody
 • výmena vonkajšej vodovodnej prípojky a inštalácia vodovodného rozvodu v bývalej kuchyni
 • zriadenie multimediálnej učebni v priestoroch knižnice vrátane elektrických rozvodov  a školskej počítačovej siete
 • montáž poplašného systému

2002

 • rekonštrukcia strechy vrátane atypických strešných prvkov a svetlíkov podľa pôvodných vzorov
 • nová fasáda na budove v pôvodnej farebnosti
 • prípojka elektriny (v zemi) s vonkajším rozvádzačom a elektromermi
 • montáž a rozšírenie regálov v knižnici
 • výrub prestárlych a nebezpečných topoľov

 

2003

 • vnúrné maľovky tried a chodieb
 • montáž nových osvetľovacích telies v prednej triede
 • osadenie nového oplotenia školského pozemku

 

2004

 • výmena podlahy v prednej triede
 • osadenie bezprašných bielych tabúľ
 • výroba krytov na radiatory
 • prepäťová ochrana elektroinštalácie a rozšírenie škoskej počítačovej siete
 • izolácia strešného svetlíka

 

2005

 • výmena pôvodných okien  za drevené eurookná na prednej a zadnej triede
 • oprava a náter ostatku pôvodných okien na budove
 • vybavenie tried novými lavicami

 

2006

 • výmena žľabov a zvodov dažďovej vody na hodpodárskej budove
 • zriadenie kuchyňky s linkou v miestnosti bývalej kuchyne
 • výmena hlavných vstupných brán
 • drevené obklady parapiet po výmene okien v zadnej triede
 • inštalácia dataprojektorov a premetacích plôch v triedach vrátane kabeláže

 

2007

 • výmena podlahy v druhe triede (telocvični)
 • demonáž a nástrek radiatorov, oprava ventilov kúrenia
 • doplnenie nového nábytku do tried a kancelárie
 • osadenie umelej lezeckej steny v zadnej triede

 

2008

 • oprava okien a výmena externých plastových roliet, ktoré rozbil ľadovec
 • vybavenie multimediánej učebne LCD monitormi a novým nábytkom
 • zabudovanie policového systému v prednej triede prekrytého dverami roldoor
 • vybudovanie remeselníckeho kútika “Pod čerešňu” so zámkovou dlažbou
 • maľovanie okien kabinete a chodbe (svojpomocne)
 • oprava strešného štítu hospodárskej budovy a oplotku (svojpomocne)

2010

 • rekonštrukcia sociálnych priestorov a WC,  kanalizácie a žumpy
 • výmena pôvodných okien a dverí drevenými eurooknami, rešpektujúcimi pôvodné vzory a farebnosť na zbytku budovy

 

2011

 • oprava zavlnutých omietok v pivničnej chodbe
 • výmena skorodovaných zvodov dažďovej vody

2012

 • drobné opravy elektroinštalácie, nové zvonenie
 • upgrade starších PC, reinštalácia školskej siete s centrálnym serverovým úložiskom výukových dát
 • vybavenie prednej triedy interaktívnou tabuľou a projektorom

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám od roku 1990 pomohli prebudiť spiacu ŠKOLSKÚ KRÁSAVICU z prvej republiky. Predovšetkým Obci Košariská, Spolku rodákov M. R. Štefánika ako dlhoročným tútorom. Našim poctivým stavebným firmám, domácim remeselníkom, rodičom, priateľom a nadšencom… Dobrým ľuďom z blízka i zďaleka, ktorí vidiac výsledky a úspechy školy, rozhodli sa nezištne pomôcť (často zostavajúc v skromnosti a anonymite). Napokon i takým firmám, s ktorými to nebolo vždy ľahké, ale s ktorými sme to nakoniec uhrali…

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené