Modernizácia vzdelávania

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT (2009-2013)
Projekt UIPŠ spolufinancovaný Európskou úniou
Špecializačné vzdelávanie pedagógov v rozsahu 100 h

modul 1
DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ UČITEĽA PRE POKROČILÝCH

modul 2
MODERNÁ DIDAKTICKÁ TECHNIKA V PRÁCI UČITEĽA

modul 3
VYUŽITIE IKT V PREDMETOCH 1. STUPŇA NA ZŠ
Vypracovanie záverečnej práce

Získanie novej IKT techniky pre školu (notebook, dataprojektor a 5 PC)

 

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené