Tvoja zem

MULTIMEDIÁLNA UČEBŇA A INTERNETOVÝ KLUB (2001)
v Obecnej knižnici v budove školy

Pre techniku získanú prostredníctvom “Infoveku” bolo potrebné a nevyhnutné urýchlene pripraviť primerané priestory a zabezpečiť technické podmienky na inštalovanie siete. Pre tento účel najviac vyhovovali priestory knižnice. Dezolátny stav miestnosti bez jedinej elektrickej zásuvky, zatekajúce okná, zima, rozbitá podlaha nevzbudzovali nadšenie a optimizmus.
Kde vziať financie? Pomocnú ruku podal obecný úrad, rodičovské združenie a niektoré podnikateľské subjekty. Realizácia lokálnej siete bola prevedená svojpomocne bez nároku na odmenu pracovníkmi školy a bývalými žiakmi za odbornej i sponzorskej pomoci spoločnosti Topsoft s.r.o. Bratislava. Projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore v rámci programu TVOJA ZEM – OBČANIA OBCI (Vidiecky rozvoj – občania obci), ktorý zabezpečili Nadácia Ekopolis a ETP-S a financovala United states Agency for International Agency Development spolu s ďalšími súkromnými a verejnými darcami. Spolok rodákov M.R.Štefánika z vlastnej iniciatívy rozbehol verejnú zbierku medzi obyvateľmi obce. Dedina, ktorá „nevlastní“ viac ako štyristopäťdesiat duší, reagovala spôsobom, ktorý by jej mohli závidieť aj susedné mestečká.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené