Carpathian Parks Day

DEŇ KARPATSKÝCH PARKOV  – UDRŽME SI ČISTÚ PRÍRODU (2013)
Správa CHKO Malé Karpaty

17.4. 2013
Zber odpadu a čistenie prírody – cyklocesta Košariská-Brezová

18.4. 2013
Exkurzia, turistický výlet Základnej školy Milana Rastislava Štefánika Košariská, spojený s prírodovednou exkurziou chodníkmi CHKO Malé Karpaty a čistením okolia PP (prírodnej pamiatky) Veľká pec nad obcou Prašník
Exkurzia na Tlstú horu a chránené nálezisko ponikleca veľkokvetého – Prírodná rezervácia Čerenec

V rámci projektu boli pe školu zakúpené pracovné rukavice, kliešte a  vrecia na odpad.
Organizáciu podujatia zabezpečili: Mgr. Dušan Marko, PaedDr. Martin Janšto

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené