Anglický jazyk

Krúžok je určený priroritne pre 1.-2. ročník s ročnou dotáciou 60 h/školský rok (2h/týždeň).
Audio-orálna výučba cudzieho jazyka s využitím učebníc, pracovných zošitov, CD (Busy Bee) a ďalších multimediálnych programov.
Vedúci krúžku: Mgr. Katarína Pagáčová

© 1993-2019 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené