Anglický jazyk

Krúžok je určený pre 1.-2. ročník s ročnou dotáciou 60 h/školský rok (2h/týždeň).
Audio-orálna výučba cudzieho jazyka
Vedúci krúžku: Mgr. Zuzana Srogončíková
© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené