ŠKOLA ĽUDOVÉHO TANCA

Dátum: 24.02.2023


24.2., 10.3., 31.3. 2023
s Jožkom Markom a Katarínou Pagáčovou s cieľom prípravy na rošírenú verziu programu PERISKÁ.
Aktívne sa zúčastnili aj rodičia Eva Zekucia, Ján Ondrašovič, Jana Hrajnohová a Lucia Havrlentová

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené