100 JARNÝCH KILOMETROV

Dátum: 19.05.2022


25.2.2022
CHODNÍČKAMI HOLÍN BREZOVSKÝCH KARPÁT – Periská (10 km)
Turisticko-náučná vychádzka

4.3.2022
CHODNÍČKAMI HOLÍN BREZOVSKÝCH KARPÁT – Hrádok, Tetky (9 km)
Turisticko-náučná exkurzia

18.3.2022
KRASOM BREZOVSKÝCH KARPÁT – Veľká a Malá pec (6,5 km)
Turisticko-náučná exkurzia

25.3.2022
ŽIVÁ VLASTIVEDA – Pustá Ves, Barónov hrob, Orlie skaly (9 km)
Turisticko-náučná exkurzia

29.4.2022
VYNES NA HORU SVOJ STROM
CHODNÍČKAMI HOLÍN BREZOVSKÝCH KARPÁT – Dvoly (7 km)
Zážitkový poldeň v „koži“ lesného robotníka spred 70 rokov, nesúceho náradie, hlinu, prútie na hniezdo, vodu a sadenice stromčekov z doliny na skalnaté holiny nad Dvolmi v brezovských lesoch.

3.5.2022
PO HISTORICKEJ CESTE NA BRADLO (8 km)
Po pietnej spomienka na nádvorí rodného domu M.R. Štefánika vyniesli žiaci ZŠ v Košariskách spolu s rodičmi, turistami a s nadšencami v historických legionárskych uniformách na bradliansku mohylu, kde starostovia okolitých obcí zapáli štyri symbolické ohne na pamiatku obetí vajnorskej katastrofy. Návrat po lesných chodníkoch do svojich bydlísk sa konal už pri svetle čelových lámp.

15.5.2022
PO SOPEČNÝCH VRCHOCH VTÁČNIKA (14 km)
Celodenný turisticko-poznávací výlet žiakov, rodičov a muzikantov z Kopaničiarskej muziky.
Horná Ves – Žarnov – Buchlov – Hrádok – Kamenec pod Vtáčnikom

 

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené