PO HISTORICKEJ CESTE NA BRADLO

Dátum: 03.05.2023


– pietna spomienka na nádvorí rodného domu M.R. Štefánika pri príležitosti 104. výročia tragickej smrti košarišského rodáka
– večerný fakľový pochod “legionárov” z Kroměríža, žiakov, rodičov a turistov na Mohylu MRŠ so zapálením vatier
– návrat po lesných chodníkoch do svojich bydlísk pri svetle čelových lámp

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené