BESEDA SO SPISOVATEĽKOU

Dátum: 20.02.2023


pani učiteľkou RENÁTOU MATÚŠKOVOU , autorkou knižných publikácii Čarovné povesti slovenské,  Bratislavské povesti a iné neobyčajné zvesti, Milan Rastislav Štefánik – detstvo, Tajuplné povesti, Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch, Slovenskí zbojníci – Ako to bolo naozaj, a spoluautorkou Dopravnej výchovy a Vlastivedy pre 1. stupeň ZŠ.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené