ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Dátum: 01.04.2016


Riaditeľstvo Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v zmysle VZN č. 1/2016 vydaného zriaďovateľom školy Obcou Košariská

  • v piatok 1.4.2016 o 15:00 v budove školy (test školskej zrelosti a individuálny pohovor)

Vyrozumenie rodičov a osobné prevzatie rozhodnutí sa uskutoční v pondelok 4.4.2016 od 13:00 do 16:00.

Zápis sa týka detí, ktoré dovŕšia do 31. 8. 2016 šiesty rok života, ako aj detí, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o 1 rok.
K zápisu je potrebné priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • NOVÉ – žiadosť o prijatie na základné vzdelanie (v prípade, že sa zápisu nezúčastnia obidvaja rodičia, prinesie rodič na zápis vyplnenú s podpisom rodiča, ktorý sa zápisu nezúčastní)
  • rodný list dieťaťa
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa – doklad o jeho zdravotnom postihnutí
  • v prípade, že bolo dieťa zverené do opatery jednému z rodičov – súdne rozhodnutie
  • zálohu (16 €) na uhradenie objednaných písaniek a pracovných zošitov

Kontakt:
tel: 034 6242 889, 0910 932 895
mail:  skola@zskosariska.sk

 

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené