Zmena dochádzky ŠKD

Pokiaľ chcete vykonať časové zmeny v dochádzke do ŠKD na dlhšie obdobie v priebehu školského roka, použite ŽIADOSŤ O ZMENU DOCHÁDZKY

Krátkodobé zmeny zasielajte formou SPRÁVY adresovanej vychovávateľke ŠKD / vedúcemu Národopisného krúžku prostredníctvom rodičovského konta EduPage.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené