Zmena dochádzky ŠKD

Pokiaľ chcete vykonať časové zmeny v dochádzke do ŠKD na dlhšie obdobie v priebehu školského roka, použite tlačivo:

© 1993-2021 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené