ŽELEZNICA POD JAVORINOU

Dátum: 30.09.2017


audiovizuálne hudobno – slovné pásmo pri príležitosti Slávnostného otvorenia Železničného múzea v Starej Turej venované všetkým, ktorí sa zaslúžili o budovanie a zveľadenie železničnej trate 121 (1923-1929) z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom
Účinkovali:
Železničné družstvo múzea: Viliam Matuška, Martin Horňák, Martin Majtán, Štefánia Tydorová, Barbora Lukačovičová, Horňácka muzika Petra Mičky, Kopaničiarska muzika Martina Janšta, Jiŕí Miškerík, Marek Hrin Prof. Jan Rychlik, Pavol Michalička, Ján Zeman
Technická spolupráca:
Štefánia Tydorová, Katarína Pagáčová, Martin Horňák, Jaroslav Tížik
Scenár, réžia
Viliam Matuška, Martin Janšto
Expozícia Železničného múzea – bývalý železničný sklad
Železničná stanica STARÁ TURÁ
Foto: Tomáš Baran, Veronika Janštová

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené