ZDRAVÝ AKO SVETLONOS

Dátum: 15.10.2019


Kuchárske dielne na tému „Moja zdravá desiata, môj zdravý olovrant“ pre žiakov s vedúcou kuchyne Luciou Havrlentovou / Stretnutie žiakov, rodičov a priateľov školy na školskom dvore, vyrezávanie svetlonosov z tekvíc / Ochutnávka žiakmi pripravených špecialít, šípkového čaju a pečených gaštanov zo školského dvora / Rozsvietenie a rozmiestnenie svetlonosov na školskom dvore / Projekcia venovaná zdravej kuchyni, zrkadlo aktivít školy v uplynulom a tomto školskom roku.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené