STAVÁME MY MÁJE

Dátum: 30.04.2015


Mesiac máj znamená v histórií našej obce a školy vždy osobitý a zvláštny čas na to, aby sme venovali našu priazeň rozvíjajúcej sa prírode i historickým udalostiam, ktoré by sme mali poznať a pripomínať si ich, zoznamovať s nimi naše deti. Nie zo zotrvačnosti, ale najmä z dôvodu, že mnohé poučenia a skúsenosti z minulosti sú aktuálne pre aj súčasné dianie v dnešnom často bezohľadnom, nepokojnom a rozhádanom svete. Učíme tak i žiakov. Nie počúvaním siahodlhých rečí politikov, ktoré sa zvyčajne opakujú na slávnostiach, ale tématickými výletmi turistického krúžku do krajiny, hľadaním príbehov, fotografií, literatúry i stretnutiami so starými ľuďmi, ktorí si ešte pamätajú.

Košariská – Salaská
Tradičné stavanie mája s piesňami. Dievčatá priniesli stužky, chlapci si v “klobúkovom” zvolili mládeneckého richtára na rok 2015 – 2016. Stal sa ním druhák Lukáš Batka.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené