ŠPANIA DOLINA – HARMANEC

Dátum: 26.06.2019


Vlastivedno poznávací výlet:

  • Vodný žľab na splav dreva v Harmanci – Rakytove
  • Múzeum medi Špania dolina
  • Turistika: Špania dolina – zaniknutá banícka dedina Piesky – Staré Hory

Ďakujeme za výnimočný a pútavý výklad sprievodcovi múzea, členovi baníckeho bratstva Herrengrund pánovi Wilhelmovi von Fuhrherr Marksfeld.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené