POPOLUDNIE SLUŽOBNEJ KYNOLÓGIE

Dátum: 29.04.2019


Podujatie zabezpečili Colný  úrad  Trnava, Akadémia FS prostredníctvom RNDr. Jany Marečkovej za prispenia kynológov – manželov Hamerlíkovcov z Jablonice. Žiaci sa zoznámili prostredníctvom prednášy i ukážok s náročnou prácou a výcvikom služobných psov cvičených špeciálne na vyhľadávanie drog a pašovaného tovaru i na záchranu ľudských životov pri živelných katastrofách.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené