POCTA MORAVSKÉMU PARTIZÁNOVI JANKOVI BYSTŘICKÉMU

Dátum: 09.05.2015


Košariská – Lopušná

  • 14:00 Partizánskym chodníčkom (Turistický pochod: Košariská, Pamätník Obetiam fašizmu v parku – Lopušná, Pamätník bojov SNP a späť – 4 km)
  • 15:00 Pietna spomienka venovaná obetiam 2. svetovej vojny – odhalenie zrekonštruovaného pomníka

Do spoločného programu prispela Delegácia protifašistických bojovníkov z Moravy a Brezovej, Babský spolok, Cirkevný spevokol Košariská-Priepasné, ZŠ M.R. Štefánika, rodičia a občania. Pietnej spomienky sa zúčastnila i dcéra partizána Janka Bystřického pani Jiřinka Šestáková z Lažhota.
Na obnovu pamätnej dosky, ktorá bola odcudzená neznámym páchateľom, venovali žiaci ZŠ M.R.Štefánika v Košariskách výťažok z dobrovoľného vstupného školského audiovizuálneho programu ” ČO VŠETKO MOŽNO ZAKÚSIŤ V JEDEN OBYČAJNÝ DEŇ zrealizovaného 21. júna 2012 na nádvorí školy. Repliku pôvodného zhotovil Fedor Mikulčík a Pamätnú tabuľu svojmu rodákovi priniesli a odhalili hostia z Moravy.

Zo spomienok učiteľa a partizána Štefana Mikulčíka – Monografia Brezová pod Bradlom, Obzor 1970:

HOLEŠKA – ÚSTIE LOPUŠNEJ DOLINY – 8.9.1944

Prvé boje nedali na seba dlho čakať. Dňa 8. septembra prepadli reptovci na Holeške pri Košariskách nemeckú autokolónu. Nemci sa vracali z Brezovej, ktorú načas obsadili a hľa­dali partizánov. Po krátkom, ale prudkom boji partizáni ustúpili. Partizán Ján Bystrický z Lanžhotu na Morave v prílišnom zápale porušil moment prekvapenia, keď začal predčasne strieľať a bez veliteľovho rozkazu prenikol na cestu. Svoje hrdinstvo zaplatil životom a fa­šisti stačili sformovať obranu, resp. prejsť do útoku. Aj napriek tomu Nemci utrpeli značné straty. V boji zahynulo 8 fašistov a 11 bolo ranených. Toto prvé stretnutie povstaleckých síl s okupačnou armádou upozornilo nemecké velenie, že má v tyle vážneho protivníka. Nemci sa po prepade vrátili na Košariská, vybrali rukojemníkov a pohrozili občanom smrťou, ak z hôr padne čo len jeden výstrel.

HOLEŠKA – ÚSTIE LOPUŠNEJ A CHRENKÉCH DOLINKY – 29.9.1944

Jednotka POHG z Nového Mesta nad Váhom utrpela v Lopušnej pri Košariskách ťažkú porážku. Cez Piešťany a Vŕbové prenikla na Brezovú a „odhodlane” hľadala partizánov. Hlavným cieľom jej akcie boli židia, ilegálni pracovníci (dr. Ján Tomáška, Ján Repta) a eventuálne rabovačky. Na Brezovej sa gardisti vyjadrovali, že prišli na „luteránsky guláš” a žiadali konope na šugáre, aby mohli vyhnať partizánov. Pri návrate domov padli na Holeške do nástrahy a zanechali na bojisku 13 mŕtvych, 16 ranených a 30 za­jatých. Partizáni v boji zničili dve nákladné a jedno osobné auto a ukoristili motocykel, 7 guľometov, 2 samopaly, 40 pušiek, 100 ručných granátov, väčšie množstvo nábojov a výstroj zajatých gardistov.

 

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené