PERISKÁ II.

Dátum: 30.06.2023


Audiovizuálne pásmo o ľuďoch a ich práci, ktorá zrodila les
Správa o turisticko-objavných výletoch žiakov málotriednej školy
mapujúcich stopy ľudskej práce pri zalesňovaní skalnatých holín Brezovských Karpát

Nádvorie Jubilejnej školy 1928, Košariská
štvrtok 29. jún  – piatok 30. jún 2023 o 21:00

V mozaike vyskladanej z osudov generácii lesníkov a lesných robotníkov, zo spomienok Judity Noskovej z Brezovej – Baranca, nar. 1910, z fotografíi, filmov, záznamov a dokumentov štátnych, súkromných i rodinných archívov, zo „školských výprav“ do histórie a príbehov, ktoré sa kedysi odohrali v bezprostrednej blízkosti Perísk
účinkovali
Žiaci Základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a ich rodičia
Kopaničiarska muzika z Košarísk

Foto: M. Kovanič,
viac: Kopaničiarske noviny

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené