PRIEPASNÉ 1957-2017

Dátum: 24.06.2017


Účinkovanie na podujatí BEZ MINULOSTI NIET PRÍTOMNOSTI – 60. výročie samostatnej obce Priepasné
Pocta primášom z Priepasného – odhalenie “muzikantských pylónov” (Ing. arch. Viliama J. Gruska) spojené so sprievodom “od Petruchov ku Kolárikom”
Babský spolek a Kopaničiarska muzika z Košarísk v programe “To najlepšie z nášho kraja”
“Krajinou starohorskou” – krátky exkurz do školského výletu košariskej málotriedky
“O zbojníkovi Hrajnohovi” – divadelná spevohra povesti z myjavských kopaníc – žiaci ZŠ M. R. Štefánika v Košariskách
“Tak to v Priepasném bývalo” – hudobný sprievod tanečníkov a spevákov z Priepasného (foto: Ján Mikulčík)

 

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené