BIČIANKA Z DOLINY

Dátum: 07.05.2016 - 21.05.2016


Divadelná hra Zuzky Zgurišky v naštudovaní Babského spolku v Košariskách oživila takmer 33 rokov zabudnutú tradíciu ochotníckeho divadla v Košariskách. Dôstojne. Všetky doterajšie predstavenia v Národnom dome Štefánikovom boli vypredané, svojou účasťou v hľadisku poctili úsilie žien a čestného člena Kvetoslava Imríška o.i. spisovateľ Jozef Banáš a scénograf Viliam J. Gruska.
7.5. – predpremiéra
8.5. – premiéra
14.5., 15.5., 21.5 – reprízy

Kontakty so školou vyústili do hudobnej spolupráce s Kopaničiarskou muzikou z Košarísk, rovnako do spracovania a uvedenia úvodnej projekcie “Spomienky ochotníkov” Martina Danku (1933), Zuzany Ilenčíkovej (1926), Štefana Bojnáka (1912) a “Svedectva o Bičianke z doliny” so sprievodným slovom Inky Poláčkovej a Viliama J. Grusku – premietaného v rámci Letorostov spod Bradla 2016.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené