FINÁLE BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2016

Dátum: 20.05.2016


Celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote sa uskutočnilo v spolupráci s Misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ ECAV na Slovensku. Celkovo si prišlo zmerať sily 70 súťažiacich, ktorí súperili v dvoch skupinách – osobitne štátne a cirkevné školy, rozdelených do štyroch kategórií.
Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Celkovou víťazkou sa stala žiačka Elise van Vuuren zo ZŠ Bernolákova ul. vo Vranove nad Topľou, ktorá súťažila v 3. kategórii a dosiahla najvyššie percento úspešnosti − 98 %.
Košariská v 1. kategórií štátnych škôl úspešne reprezentovali:
Adam Durec (1. miesto, 96%)
Petronela Hodúlová (3. miesto, 92%)
Tomáš Vičík (4. miesto, 91=%)
Žiakov do olympiády pripravila pani farárka Mgr. Zuzana Durcová. Blahoželáme k výnimočnému úspechu a ďakujeme!

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené