ŽIVÁ VLASTIVEDA – Poľana

Dátum: 18.09.2020


PO STOPÁCH VYHASNUTEJ SOPKY
Jednodňová vlastivedná exkurzia

  • Prírodná rezervácia a hradisko Kaľamárka nad Detvou
  • Kaľamárka – Horský hotel Poľana – Vrch Detva – Melichova kopa – Skliarovo (cca 13 km)

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené