ZA HISTÓRIOU, UMENÍM, TRADÍCIAMI A ZVYKMI…

Dátum: 20.02.2022


13.10.2021
SVETLONOSY
Tekvicové hlavy so sviečkovým svetlom vytvárali po niekoľko večerov a skorých rán tradičnú jesennú výzdobu hlavného vchodu do školy

22.10.2021
TRVAJSKÉ VÝMOLE A JARKY
Objavovanie histórie vzniku, zákutí a krás v okolí Košarísk inšpirované publikovanými prácami myjavského rodáka geomorfológa Doc. RNDr. Miloša Stankovianskeho CSc.

6.12.2021
„MAMIČKOVSKÝ“ MIKULÁŠ
Mamičky Lucia Havrlentová, Eva Zekucia, Jana Návratová a Eva Szilagyi pripravili pre školákov milé a sladké prekvapenie na školskom dvore

december 2021 – február 2022
NA BEŽKY

 

13.3. 2022
KARNEVAL V ŠKOLSKOM KLUBE
Kašírované masky a program spolu so žiakmi pripravila Zuzana Srogončíková

 

13.4.2022
PREDVEĽKONOČNÉ STRETNUTIE S KOŠIKÁROM ŠTEFANOM OSLEJOM Z BRESTOVCA
Na školskom dvore MŠ Košariská sa deti, rodičia i priatelia škôl učili pliesť vŕbový šibák alebo vyrobiť veľkonočnú dekoráciu.

22.4.2022
KAKAOVÉ BÔBY
Z čoho a ako sa vyrába kakao a čokoláda nám vysvetlil Teo, ktorý priniesol veľký plod kakaovníka z ďalekej Kostariky

30.4.2022
STAVANIE MÁJA
Za spevu a hrkotu školského rebrináčika priniesli košariskí chlapi olúpaný máj zo škôlky k Spolku.
Vršiak vyzdobili dievčence a po postavení mája chlapci súťažili v „klobúkovej“ o mládenecké richtára.
V tomto roku najdlhšie udržal klobúk Adam Fajnor z priepasnanského Vršku a spomedzi „tatkov“ otec Bianky Návratovej.

 

8.5.2022
DEŇ MATIEK
Vystúpenie detí pod vedením pána farára Branislava Balca v Národnom dome Štefánikovom v Košariskách s odovzdaním drobných darčekov zhotovených žiakmi školy.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené