ENGLISH PARTY

Dátum: 23.03.2016


Pracujeme a zabávame sa na hodinách cudzieho jazyka.
Program pre rodičov pripravila so žiakmi 1.-4. ročníka pani vychovávateľka Jolana Tuhovčáková.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené