OTVORENIE ŠK. ROKA 2016/2017

Dátum: 05.09.2016


sa uskutočnilo v budove Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách.  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu, činnosť školského klubu boli zahájené v utorok 6. septembra 2016.
Po slávnostnom otvorení nasledovala prehliadka “strašiakov do maku”, ktoré vytvorili žiaci spolu s rodičmi a starými rodičmi pre tohoročné Letorosty spod Bradla.

 

 

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené