LETNÁ TELOCVIČŇA

Dátum: 30.06.2020


Kondičné ihrisko v priestoroch školského dvora.
Montáž previedla firma Playsystém Košice, terénne úpravy stavebná firma Rejduga, dopravou štrku traktorom a dlažobnými kockami vypomohla obec. Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli pri ručnej navážke 28 t dunajského riečneho štrku do priestoru dopadovej plochy. Zostáva dokončiť pokládku dlažobných kociek po obvode ihriska a terénne úpravy.
Financované z daru NBS a z rozpočtu školy. Predpoklad otvorenia: september 2020

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené