AKTÍVNA MAPA I HISTÓRIA TRATE I DOBOVÉ FOTO I STOPY V KRAJINE I MAPY I FÓRUM I WEBMASTER


1901-1903 ÚZKOKOĽAJNÁ LESNÁ ŽELEZNICA
("Malá stanica Smolenice – Dobrá Voda")


V roku 1901 začali stavať úzkokoľajnú dráhu, spájajúcu Malú stanicu v Smoleniciach a pobočný závod v Dobrej Vode, o rozchode 600 mm:

10. Malá stanica Smolenice – Prekážka – Fabrika Dobrá Voda (22 km)

Po trati prepravovali výrobky a zároveň zásobovali fabriku i Malú stanicu drevom z lesov, ktorými trať viedla. Cesta smerom na Dobrú Vodu trvala jeden a pol hodiny, späť už len jednu hodinu. Na trati boli tri výhybne: Švajčiarka pri Naháči, Katarínka pod Okrúhlou a Planinka. Pri samote Cerová zriadili jednu slepú koľaj na nakladanie dreva. Celá dráha je popretkávaná množstvom dokonale riešených serpentín. Smerom k Dobrej Vode sa trať otáčala dvakrát o 180°. Obdivuhodné sú 3 – 4 metrov hlboké zárezy do svahu. Na mapách nájdeme stred trate pomenovaný ako "Kráľova draha". Prepojenie Malá stanica Smolenice - Dobrá Voda dostavali v roku 1903.