ÚVODNÁ SCHÔDZA RZ

Dátum: 07.09.2015


Milí rodičia,
pozývame Vás na prvú schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční v pondelok 7. septembra 2015 o 15:30 v budove školy. Program vyplnia dôležité informácie o organizácii školého roka, školského klubu, krúžkov, stravovania i mimoškolskej činnosti, zmeny v Rade školy a Rodičovskom združení, právne záležitosti, navrh spoločných akcií, výletov alebo školy v prírode. Preto je účasť aspoň jedného z rodičov potrebná a prospešná k úspešnej vzájomnej spolupráci pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.
Martin Janšto, riaditeľ školy

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené