OTVORENIE ŠKOLY OD 1.6.2020

Dátum: 28.05.2020


Vážení rodičia,
pokyny k otvoreniu našej základnej školy od 1.6.2020 nájdete TU.

Upravený ROZVRH hodín od 15.6.2020 TU.

Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnené a *podpísané tlačivá Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
a Informovaný súhlas – dotazník (originál toho, čo ste nám posielali mailom) k umiestneniu Vášho dieťaťa v ZŠ od 1. júna 2020.
Vyhlásenie o zdravotnom stave podpisuje rodič, nie pediater! Bez neho nebude môcť dieťa 1.6. 2020 nastúpiť do školy.

Poznámka:
*podpis rodiča – ak splnomocnil jeden z rodičov pri zápise v žiadosti o prijatie dieťaťa do 1. ročníka druhého rodiča (1. zákonného zástupcu – adresáta rozhodnutí) na právne úkony a komunikáciu so školou, stačí len podpis 1. zákonného zástupcu. Ak sa rodičia v tejto veci nedohodli, vyžaduje sa súhlas a podpis oboch rodičov (zákonných zástupcov).


Dôležité informácie o Organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ SR dňa 18.5.2020 nájdete na adrese

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

Video k danej problematike:
https://www.youtube.com/watch?v=nD2-Uw5oZhQ&feature=emb_logo

© 1993-2020 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené