OTVORENIE ŠK. ROKU 2020/2021

Dátum: 02.09.2020


sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 8.30 h v budove Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách.

 • V prvý deň si treba priniesť prezuvky, aktovky a písacie potreby. Žiakom budú rozdané učebnice, písanky a školské potreby, z ktorých časť si odnesú domov spolu s rozvrhom a tlačenými inštrukciami. Ukončenie organizačnej časti predpokladáme cca o 10:00 h.
 • Riadne vyučovanie podľa rozvrhu, činnosť školského klubu  a stravovanie v školskej jedálni MŠ bude zahájenévo štvrtok 3. septembra 2020.
 • V dôsledku hygienicko-epidemiologickej situácie sa slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 neskutoční hromadnou formou, ale v triedach, t.j. I.(1.-2. ročník) a II. (3.-4. ročník) bez rodičov. Žiaka 1. ročníka môže sprevádzať jeden zákonný zástupca. Pri vstupe do školy musia mať žiaci a rodičia prvákov na tvári rúško.
 • Do školy môžu nastúpiť len zdravé deti. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (PDF) pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

V prípade, že nemáte možnosť si tlačivá stiahnuť a vytlačiť, môžete si ich vyzdvihnúť osobne. Nájdete ich uložené vo vchode školy v starodávnej školskej lavici.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

 • Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020:

 • Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov 1.-4. ročníka prvého stupňa v triedach odporúčané
 • nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
 • Pri vstupe do školy sa vykonáva každodenný ranný filter
 • Telesná výchova sa realizuje v exteriéri, vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú.

V čase od 19.09.2020:

 • Platia pravidlá uvedené pre jednotlivé fázy semaforu.
 • Škola obmedzuje kontakty medzi triedami, osobami a podujatia organizuje v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
 • V škole sa dodržiava zásada R-O-R (RUKY-ODSTUP-RÚŠKA) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Škola okamžite kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho musia vyzdvihnúť v čo najkratšom čase.
 • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka je prvý kontakt so všeobecným lekárom len telefonicky. Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje  RÚVZ.

Povinnosti zákonného zástupcu

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v  prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o  tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

O čase a forme avizovanej ÚVODNEJ SCHÔDZI RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť v pondelok 7.9.2020 v podvečerných hodinách Vás budeme včas informovať. Plánovali sme stretnutie v exteriéri (na školskom dvore) za dodržania platných hygienických pravidiel. Jej cieľom bude vyriešenie organizačných a administratívnych záležitostí, ktoré sa nám nepodaria odkomunikovať pomocou elektronicky a sú potrebné k rozbehu chodu vyučovania a ostatných záležitostí.


ŠKOLSKÉ POTREBY,
ktoré si zabezpečuje každý individuálne, príp. použije z minulého roka

1.- 4.ročník

 • modré pero na báze atramentu alebo gelu (nie guličkovú propisovačku!)
  Pilot (1ks+náhradnú náplň) alebo Tornádo (2 ks)
 • školská taška, peračník, malé dosky na zošity, veľké dosky na PZ a učebnice
 • obaly na knihy a zošity podľa rozmeru (kúpovať až po rozdaní učebníc a zošitov, nie na všetko – len na tie, ktoré sa budú omentálne používať)
 • zaťahovacie textilné vrecko TV (tepláková súprava, tenisky na von, tenisky do vnútra, biele tričko, trenírky, ponožky)
 • papuče celé (nie “šlapky” ani “kroxy”)
 • uterák s uškom, toaletný papier
 • škatuľka so šicími potrebami
 • väčšie zaťahovacie textilné vrecko s výtvarníckymi potrebami (staré dospelácke tričko alebo košeľa proti zašpineniu, handrička na štetec, pohár PVC, malá paleta)
 1. ročník
 • nožnice s tupým koncom
 • pastelky Scala 6-farebné
 • pravítko 20 cm (ohýbacie)
 1. ročník
 • nožnice s tupým koncom
 • pastelky Scala 6-farebné
 • pero Pilot – zelené
 • pravítko 20 cm (ohýbacie)
 1. ročník
 • nožnice s tupým koncom
 • pastelky Scala 6-farebné
 • pero Pilot – zelené
 • ceruza Versatil + tuhy
 • pravítko 20 cm (ohýbacie)
 • kružidlo

Zoznam školských potrieb zakúpených školou z prostriedkov rodičov, ktoré dostanú žiaci pri nástupe do školy nájdete TU.

 

© 1993-2020 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené