NÁVRAT detí do škôl

Dátum: 09.01.2021


Vážení rodičia, milí žiaci,
od pondelka 11.1. 2021 pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu, ktorý nájdu žiaci v aplikácii MS TEMS.

On-line vyučovanie bude prebiehať pomocou MS TEAMS, úlohy na samostatnú prácu pomocou EDUPAGE.
Pokiaľ by ste potrebovali pomoc, sme ochotní Vám pomôcť – pokiaľ to bude v našich silách a schopnostiach.

Pokiaľ žiakom si žiaci ponechali zošity, pracovné zošity a učebnice v škole, je potrebné vyzdvihnúť si ich.

Prosíme vás, aby ste pri komunikácii so školou využívali najmä SPRÁVY V EDUPAGE, pretože  viacero kanálov komunikácie (mail, SMS, Teams…) spôsobuje roztrieštenosť komunikácie. Pre obe strany bude výhodné mať “komunikáciu školy s rodičmi a opačne” sústredenú a archivovanú na jednom mieste. Telefón, mail, SMS bude použite v naliehavých a neodkladných prípadoch.
Všetky potrebné informácie v súvislosti s návratom do škôl nájdete na stránke Ministerstva školstva

Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl.

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 5. 1. 2021

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

 

 

© 1993-2021 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené