MÚZEUM SNR, MYJAVA

Dátum: 25.10.2019
0:00


návšteva expozície Múzea Slovenských národných rád a Povstania slovenských dobrovoľníkov (1848) v Myjave v rámci projektu “Živá vlastiveda”

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené