MIKULÁŠ

Dátum: 05.12.2018


Obec Košariská v spolupráci s MŠ, ZŠ a Babským spolkom Košariská pripravili príchod Mikuláša a pomocníkov, predvianočné piesne, vianočné trhy, kapustnicu a vianočný detský punč
Priestranstvo pred ND Štefánikovým

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené