KORONAVÍRUS – zatvorenie škôl

Dátum: 13.03.2020


Vážení rodičia,

na základe posledného usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12.3.2020 vyplýva nutnosť uzavrieť všetky školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky v období od 16.3. (pondelok) do 27.3.2020 (piatok) vrátane t.j. na dva pracovné týždne. Stalo sa tak v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Nariadenie ukladá školám zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
Pre komunikáciu a domáce úlohy budeme využívať predovšetkým https://zskosariska.edupage.org/. O podrobnostiach Vás budeme informovať.
Ďakujeme za porozumenie, želáme veľa zdravia.

Martin Janšto, riaditeľ školy

© 1993-2020 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené